W naszym Szpitalu pojawiły się urządzenia UV do kontroli poprawności dezynfekcji rąk.

Tym samym każdy pracownik będzie mógł sprawdzić dokładność dezynfekcji swoich rąk przed przystąpieniem do zabiegu, operacji czy badania naszych pacjentek. Kontrolę można zastosować przy świetle dziennym, w jasnych lub niemożliwych do zaciemnienia pomieszczeniach.

Wyposażone w lampę UV urządzenia mają dodatkowo zainstalowaną w uchwycie kamerę HD w celu przenoszenia wyniku kontroli na ekran, komputer PC lub rzutnik multimedialny, co wykorzystamy
w procesie edukowania i zwiększania świadomości personelu medycznego. Będzie to nasza dodatkowa metoda profilaktyki zakażeń.

Fundacja PZU jest Partnerem projektu.