Ogłoszenia - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

 

  1. Adres nieruchomości: Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o., ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa
  2. Oznaczenie według księgi wieczystej: WA4M/00319329/6
  3. Numery ewidencyjne działek, obręb: działka ewidencyjna 110
  4. Powierzchnia przeznaczona do najmu/dzierżawy: 13,65 m2
  5. Opis nieruchomości lub jej części przeznaczonej do najmu/dzierżawy: wnęka w Holu Głównym budynku Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie
  6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: punkt handlowo-usługowy prowadzony w godzinach minimum 9:00-16:00. W pomieszczeniu przeznaczonym na prowadzenie działalności powinny się znaleźć w ofercie następujące grupy asortymentu: asortyment dla „mamy i dziecka” w szczególności: odzież ciążowa i niemowlęca, akcesoria dla mam w tym laktatory, poduszki do karmienia, wkładki laktacyjne itp., artykuły higieniczno-pielęgnacyjne dla mamy i dziecka, zestawy pielęgnacyjne, kosmetyki, artykuły sanitarne, artykuły dla niemowląt typu pieluszki, pościel, śpiworki, kocyki itp., zabawki dla noworodków i niemowląt. Asortyment spożywczy w szczególności: kanapki, zupy, dania obiadowe, sałatki, desery, napoje, woda, soki kawa, herbata, słodycze. Najemca we własnym zakresie wyposaży wynajmowaną powierzchnię w meble niezbędne do prowadzenia działalności.
  7. Okres najmu/dzierżawy: 3 lata
  8. Wysokość czynszu netto za 1 m2 powierzchni miesięcznie lub za 1 godzinę używania: 70 zł netto za 1 m²
  9. Wysokość opłat z tytułu świadczeń dodatkowych za 1 m2 powierzchni miesięcznie lub za 1 godzinę używania: podatek od nieruchomości: 28,78 zł za 1m² rocznie;

ogrzewanie: wg obowiązującej taryfy;

woda i ścieki: za 3 m3 wg obowiązującej taryfy;

energia elektryczna: wg wskazań podlicznika

telefon: wg billingu

10.Termin wnoszenia opłat: 14 dni od daty doręczenia faktury przez Wynajmującego

11.Zasady aktualizacji opłat: nie częściej niż raz na rok, nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez GUS. Możliwość zmiany stawek za świadczenia dodatkowe, w przypadku zmiany kosztów ponoszonych przez Centrum.

12.Dodatkowe informacje: termin wywieszenia informacji w siedzibie Wynajmującego od 13.10.2023 do 27.10.2023 r.

Termin składania ofert do 27.10.2023 do godz. 10:00. Miejsce składania ofert: Sekretariat Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. , ul. Żelazna 90 01-004 Warszawa.

Warunki ogólne: oferta powinna zawierać dane Oferenta (zgodne z wpisem do rejestru) wraz z danymi kontaktowymi telefon i adres poczty elektronicznej, proponowaną wysokość oferowanego czynszu za 1 m² netto i brutto, kopię dokumentu stanowiącego podstawę prowadzenia działalności przez oferenta (odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG), oświadczenie oferenta o prowadzeniu działalności o podobnym charakterze.

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje