Poznaj nas

kafle szpital
kafle edu
kafle pps
kafle odl ver I

NASZA MISJAW duchu ideałów św. Zofii kierujemy się wiarą, nadzieją i miłością,

dając swe serce, wiedzę i doświadczenie pomagamy w poznaniu szczęścia rodzicielstwa,

ofiarujemy ulgę w cierpieniu i radość powrotu do zdrowia.