Zakres świadczeń - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIAŁACH ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY / OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO – LECZNICZY Z ODDZIAŁEM CHIRURGII JEDNEGO DNIA

 • operacje z dostępu brzusznego
  • wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
  • amputacja nadpochwowa
  • operacja wyłuszczenia torbieli jajników
  • operacja wyłuszczenia mięśniaków
  • operacja ciąży pozamacicznej
  • promontofiksacja
  • radykalne operacje w nowotworach szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika
  • operacja Burcha.
 • operacje laparoskopowe
  • TLH - wycięcie macicy sposobem laparoskopowym z przydatkami (lub bez)
  • LSH - laparoskopowe nadpochwowe wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
  • LAVH wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej
  • Promontofiksacja, operacja Burcha
  • operacje guzów przydatków
  • operacje ciąży pozamacicznej
  • operacje w zaawansowanej endometriozie
  • szew szyjkowy profilaktyczny metodą laparoskopową
  • operacja naprawy ubytku w bliźnie po cieciu cesarskim
  • laparoskopia diagnostyczna
 • operacje z dostępu pochwowego
  • wycięcie macicy
  • operacje korekcyjne przy zaburzonej statyce narządu rodnego (plastyka ścian pochwy i krocza z/ bez implantowania siatek)
  • operacje w nietrzymaniu moczu (TOT , TVT)
  • wyłuszczenie lub marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
  • wycięcie sromu
  • operacja korekcyjna przedsionka pochwy (Vaginal narrower) – ginekologia estetyczna
  • labioplastyka – ginekologia estetyczna: z wykorzystaniem lasera lub sposobem klasycznym
  • rewitalizacja pochwy z wykorzystaniem lasera frakcyjnego CO2
  • zabiegi ginekologii estetycznej z użyciem kwasu hialuronowego
 • histeroskopia
  • histeroskopia diagnostyczna
  • usunięcie polipów endometrium
  • wycięcie mięśniaków podśluzówkowych
  • uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych
  • usuniecie przegrody w jamie macicy
  • office hysteroscopy
 • inne zabiegi
  • D&C (wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy)
  • EKN Leep (elektrokonizacja szyjki macicy)
  • usunięcie polipów szyjki macicy
  • wycinki z tarczy szyjki
  • marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
  • resutura krocza
  • ocena drożności jajowodów: Sono HSG
  • usunięcie zmian patologicznych z pochwy: polipy, kłykciny kończyste
  • ocena drożności jajowodów: Sono HSG
  • otacza opieką pacjentki we wczesnej ciąży do 23 tygodnia ciąży

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Procedury zabiegowe:

 • szwy szyjkowe
 • profilaktyczne,
 • ze wskazań ultrasonograficznych
 • ratunkowe
 • cesarskie cięcia
 • porody zabiegowe (próżnociąg, kleszcze)
 • procedura cięcia cesarskiego w dnie macicy z wycięciem dolnego odcinka macicy w przypadku łożyska wrastającego i przerastającego, z podwiązaniem naczyń biodrowych
 • okołoporodowe wycięcie macicy
 • plastyka dolnego odcinka macicy przy rozejściu blizny po uprzednim cesarskim cięciu,
 • szwy kompresyjne w krwotoku położniczym
 • podwiązanie tętnic biodrowych w krwotoku położniczym
 • wyłyżeczkowanie jamy macicy po porodzie, ręczne wydobycie łożyska,
 • zaopatrywanie uszkodzeń kanału rodnego i okołoporodowego uszkodzenia zwieraczy odbytu.
  Oddział:
 • zapewnia kompleksową opiekę medyczną po porodzie dla kobiet i noworodków w systemie rooming-in
 • toaleta ran pooperacyjnych (zdjęcie szwów, punktowanie rany, specjalistyczna pielęgnacja rany z wtórnym gojeniem, profilaktyczne i lecznicze opatrunki podciśnieniowe)

Odcinek patologii ciąży

Oddział posiada III stopień referencyjności. Otacza opieką pacjentki od 22 tygodnia ciąży do porodu.

W oddziale hospitalizowane są pacjentki z:

 • nadciśnieniem,
 • cukrzycą
 • cholestazą ciężarnych,
 • zagrażającym porodem przedwczesnym,
 • niewydolnością cieśniowo- szyjkową,
 • przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego,
 • zaburzeniami wzrastania płodu,
 • patologią łożyska,
 • w ciążach mnogich
 • w celu preindukcji i indukcji porodu (w ciąży po terminie porodu lub ze wskazań medycznych),
 • do planowych cesarskich cięć ze wskazań położniczych i pozapołożniczych,
 • wrodzonymi wadami płodu, zaburzeniami rytmu serca u płodu, podejrzeniem wad genetycznych u płodu,
 • zakażeniami wrodzonymi u płodu– toksoplazmoza, cytomegalia,
 • do diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcja, kordocenteza) i terapii wewnątrzmacicznej (amnioredukcje, punkcje jam ciała, shunty)

Hospitalizacje jednego dnia:

 • pessary w zagrażającym porodzie przedwczesnym
 • diagnostyka wrodzonej toksoplazmozy (amniopunkcja, ultrasonografia, neurosonografia)
 • neurosonografia u płodu
 • predykcja stanu przedrzucawkowego – test PREEK
 • ocena ryzyka porodu w ciągu 7 dni u pacjentek z ultrasonograficznymi czynnikami ryzyka porodu przedwczesnego- test Partosure
 • podanie profilaktycznej dawki immunoglobulin u pacjentek po kontakcie z ospą

ODDZIAŁ NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

Procedury intensywnej terapii noworodka:

 • leczenie metodą selektywnego chłodzenia głowy noworodków urodzonych w ciężkiej zamartwicy
 • intensywna terapia noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie
 • wentylacja mechaniczna i nieinwazyjne wspomaganie oddechu noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie
 • leczenie niewydolności krążenia
 • farmakologiczne zamknięcie przewodu tętniczego
 • leczenie BPD – dysplazji oskrzelowo-płucnej
 • żywienie pozajelitowe drogą wkłucia centralnego

Procedury patologii noworodka:

 • leczenie i diagnostyka noworodków urodzonych przedwcześnie i ze zbyt małą masą urodzeniową w stosunku do wieku ciążowego (SGA, JUGR)
 • diagnostyka wad wrodzonych
 • leczenie i diagnostyka żółtaczek : fototerapia, transfuzje wymienne
 • diagnostyka zakażeń TORCH
 • diagnostyka i leczenie zakażeń wewnątrzmacicznych i okołoporodowych
 • leczenie i diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych: oddechowych, krążeniowych, metabolicznych, termoregulacyjnych
 • porady laktacyjne
 • porady fizjoterapeutyczne
 • diagnostyka radiologiczna rtg, usg,
 • konsultacje okulistyczne
 • konsultacje kardiologiczne z badaniem ECHO serca
 • konsultacje wielospecjalistyczne: genetyk, ortopeda, neurolog, chirurg
edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje