Kariera. Sprawdź aktualne oferty pracy w CMŻ - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip


Centrum Medyczne Żelazna Sp. z o.o. zatrudni Informatyka

Zakres obowiązków:

 • Administrowanie aplikacjami oraz serwerami Linux oraz Windows;
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów w zakresie utrzymywanych systemów i aplikacji, środowiska wirtualne;
 • zapewnienie ciągłości pracy systemów i aplikacji IT, rozwiązywanie codziennych problemów związanych z ich eksploatacją;
 • monitorowanie systemów informatycznych oraz przetwarzanych w nich procesów;
 • bezpośrednia oraz zdalna pomoc techniczna pracownikom w ich problemach ze sprzętem komputerowym i aplikacjami;
 • obsługa zgłoszeń w ramach systemu zgłoszeniowego;
 • administrowanie medycznym systemem informatycznym;
 • wdrażanie oprogramowania oraz nowych rozwiązań IT;

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (techniczne, informatyczne) lub rozległa wiedza informatyczna pozwalająca na skuteczne diagnozowanie problemów w administrowanym środowisku Linux, Windows na poziomie serwerowym;
 • Dobra znajomość sieci LAN/WAN, konfiguracja urządzeń sieciowych
 • Posiadanie doświadczenia w pracy w środowisku medycznym będzie dodatkowym atutem;
 • Znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodne czytanie dokumentacji technicznej;
 • umiejętność pracy w zespole, kultura osobista, zdolności komunikacyjne;

 Oferujemy:

 • pracę w renomowanej jednostce medycznej,
 • możliwość rozwoju jakie daje rozległe środowisko serwerowe oraz zróżnicowany zakres obowiązków,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności
 • karta Multisport, ubezpieczenie, dofinansowanie urlopu; spotkania integracyjne;

 

Zgłoszenie oferta pracy

Please type your full name.

Invalid email address.

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Zaznacz wymagane pola

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego oraz zdjęcia na adres:
Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa z dopiskiem "praca" lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule prosimy napisać "praca".

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone).

KLAUZULA INFORMACYJNA NA STRONĘ INTERNETOWĄ DO ZAKŁADKI DOTYCZĄCEJ REKRUTACJI

 1. Na podstawie przepisów prawa (art. 221 1 Kodeksu pracy) Pracodawca może żądać tylko określonych danych tj. imienia (imion) i nazwiska, imion rodziców; daty urodzenia; miejsca zamieszkania (adresu do korespondencji); wykształcenia; przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Ich umieszczenie
  w dokumentach aplikacyjnych i przesłanie pracodawcy jest dobrowolne, ale bez nich niemożliwe będzie prowadzenie rekrutacji. Przetwarzanie tych danych oparte jest na Państwa świadomej i dobrowolnej zgodzie.
 2. Dodatkowe dane osobowe w dokumentach aplikacyjnych zamieszczacie Państwo dobrowolnie. Podstawą do ich przetwarzania jest Państwa świadoma i dobrowolna zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych wymaganych przez pracodawcę i podanych dobrowolnie może zostać wycofana w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia elektronicznie – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o. ul. Żelazna 90, 01 – 004 Warszawa Wycofanie zgody oznacza, że nie będziecie Państwo brali udziału w procesie rekrutacji.
 3. Poniżej zamieszczamy treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych kandydata przez Pracodawcę w związku z prowadzoną rekrutacją.

„Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny itd.), przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie (adres siedziby: ul. Żelazna 90, 01 – 004 Warszawa), jako administratora danych, w celach rekrutacji na stanowisko. Mam świadomość, że mogę wycofać zgodę w każdej chwili, poprzez wysłanie oświadczenia na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”

Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników

W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych przygotowaliśmy poniższą informację, która określa w jaki sposób dane osobowe kandydatów do pracy w CMŻ oraz ich prawa podczas udziału w naszych procesach rekrutacyjnych. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. w Warszawie (dalej: CMŻ).

Dane kontaktowe Administratora:

-        adres: ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

-        adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

-        numer telefonu: 22 25569801

2.       We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CMŻ można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.       Przetwarzamy dane osobowe podane przez Państwa w zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym), w szczególności możemy przetwarzać następujące informacje: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (np. e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania), informacje dotyczące Państwa wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również Państwa wizerunek (jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zostanie umieszczone zdjęcie).

4.       Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

a.     przeprowadzenia aktualnego procesu rekrutacji przez Administratora. W procesie rekrutacji oceniane będą Państwa kwalifikacje oraz zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które została złożona aplikacja. To działanie służy wybraniu przez Administratora odpowiedniej osoby do pracy na stanowisko, na które Państwo aplikujecie

b.     przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska, jeżeli wyrazili na to Państwo odrębną zgodę;

c.     dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji

 1. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a.    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, których – zgodnie z art. 221 § 1 Kodeksu pracy – możemy żądać od kandydata (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy, aby wypełnić ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b.    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie pozostałych danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych (w szczególności w CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez Administratora, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Zgoda ta musi zostać złożona odrębnie od zgody na przetwarzanie danych dla celów aktualnej rekrutacji

c.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Państwem a CMŻ w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec CMŻ przed sądami lub organami państwowymi.

6.       Podanie danych osobowych, których wymaga pracodawca (zgodnie z art. 221 § 1 k.p.) jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym). Podanie pozostałych danych osobowych w ramach aktualnie prowadzonej rekrutacji oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie wszystkich podanych przez Państwa danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w aktualnym procesie rekrutacji.

 1. Wobec Państwa nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany również w następstwie profilowania.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:

-      do czasu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji, w ramach którego dane osobowe zostały podane; Przez okres 12 miesięcy w przypadku przyszłego procesu rekrutacyjnego.

-      do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej

-        do upływu okresu przedawnienia roszczeń (ustalonego zgodnie z art. 4421 Kodeksu Cywilnego), jakie mogą wyniknąć z procesu rekrutacji, co dotyczy tylko danych niezbędnych do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec CMŻ (imię; nazwisko; data przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego tj. CV lub innych dokumentów; zgłoszenie rekrutacyjne)

-        dokumenty aplikacyjne (w szczególności CV, list motywacyjny i  referencje) bez wskazania konkretnego postępowania rekrutacyjnego, będą niezwłocznie niszczone.

 1. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO)
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania informacji m.in. o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych osobowych, źródle ich pozyskania przez CMŻ (podstawa prawna: art. 15 RODO);
 3. Przysługuje państwu prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
 4. Macie Państwo prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli (art. 17 RODO):
 5. Wycofali Państwo zgodę lub wnieśli sprzeciw, a CMŻ nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych,
 6. Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w których były przetwarzane,
 7. Wnieśli Państwo sprzeciw, który uznaliśmy za zasadny,
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, data przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego (CV lub innych dodatkowych dokumentów), zgłoszenie rekrutacyjne, które to dane zachowujemy dla celów dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

15. Mają Państwo prawo również do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych tj. zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:

 1. kwestionujecie Państwo prawidłowość swoich danych osobowych - wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny CMŻ do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych,
 2. kwestionujecie Państwo zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez CMŻ,
 3. CMŻ nie potrzebują już tych danych, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony ich roszczeń,
 4. wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – do czasu podjęcia decyzji przez CMŻ co do zasadności sprzeciwu (podstawa prawna: art. 18 RODO).
 5. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych, które Państwo dostarczyli Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.
 6. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub
  z inspektorem ochrony danych.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO

 

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje