Przystanek MAMA profilaktyka depresji poporodowej - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. w Partnerstwie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości społecznej na temat depresji poporodowej poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, a także wzrost odsetka kobiet z wcześnie wykrytą depresją poporodową na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Działania w ramach programu profilaktycznego będą polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: pielęgniarek i położnych POZ, i osób będących w grupie ryzyka oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu.

Depresja poporodowa, jak większość zaburzeń, związanych ze zdrowiem psychicznym, jest wciąż zjawiskiem nieistniejącym w dyskusji publicznej w wystarczającym wymiarze, mimo zwiększającego się ryzyka występowania tego problemu wśród kobiet. Ma na to wpływ przede wszystkim niska świadomość społeczna problemu oraz brak odpowiednich form wsparcia dla młodych matek.

Projekt zakłada więc zarówno kampanię informacyjną skierowaną do kobiet w ciąży i po porodzie, jak i wsparcie merytoryczne personelu medycznego. Jego realizacja będzie przebiegać kilkuetapowo: w pierwszym etapie odbędą się szkolenia personelu medycznego (pielęgniarek, położnych i ewentualnie lekarzy POZ), podczas których uczestnicy zostaną przygotowani do rozpoznawania wczesnych objawów depresji poporodowej i uzyskają wiedzę na temat postępowania w takich przypadkach.

Następnie, przy okazji wizyt patronażowych położne będą informować pacjentki o możliwości skorzystania z portalu informacyjno-edukacyjnego, a także wypełniać wspólnie ESDP i zachęcać do kontaktu z psychologiem lub lekarzem w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Dla kobiet zainteresowanych taką formą pomocy zorganizowane zostaną bezpłatne konsultacje.

Równocześnie do tych działań uruchomiony zostanie portal edukacyjny, obejmujący tematykę depresji poporodowej, sformułowanej w sposób przystępny dla odbiorców, zawierający rzetelne informacje, przygotowane przez ekspertów. Zainteresowane osoby (kobiety oraz ich partnerzy) będą mogli również uzyskać odpowiedź na swoje wątpliwości i podzielić się doświadczeniami na forum zamieszczonym na portalu.

Wartość projektu: 1 870 020,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 576 052,85 zł

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 30.09.2023

 

Strona projektu: https://przystanekmama.szpitalzelazna.pl/

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje