Pozyskaliśmy Fundusze Europejskie na realizację projektu – Edukacja i profilaktyka depresji poporodowej

Naszym Partnerem będzie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Szacuje się, że depresja porodowa diagnozowana jest u 15-30% kobiet. Konsekwencje niewykrytej i nieleczonej depresji mogą być poważne zarówno dla matki, jak i dla dziecka, a także dla funkcjonowania całej rodziny.

W ramach pozyskanych środków będziemy:
➡️edukować położne i pielęgniarki POZ w zakresie wczesnego rozpoznania depresji poporodowej
➡️konsultować pacjentki poprzez stworzenie sieci psychologów
➡️prowadzić akcje edukacyjno-informacyjne