Ośrodek Naukowy dla Położnych

25 czerwca odbyła się u nas uroczysta inauguracja Zakładu Położnictwa CMKP - ośrodka naukowego dedykowanego w sposób szczególny badaniom naukowym prowadzonym przez położne.
Gościliśmy m.in. Panią Józefę Szczurek-Żelazko - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Profesora Ryszarda Gellerta – Dyrektora CMKP.
Czy wiecie, że Polska charakteryzuje się bardzo bogatą tradycją praktyki położnych i wysoką, w stosunku do innych krajów, samodzielnością zawodową uregulowaną prawnie? Brakuje tylko ośrodków zajmujących się rozwojem naukowym położnych i prowadzeniem projektów badawczych z zakresu położnictwa położnych.

Dzisiejszy dzień stworzył przestrzeń do prowadzenia innowacyjnych badań związanych ze zdrowiem kobiety, matki i dziecka, koncentrujących się na analizie procesów fizjologicznych oraz poszukiwaniu form opieki nad kobietą zgodnych z jej biologiczno-kulturowymi uwarunkowaniami.
Z położnymi współpracować będą socjolodzy, antropolodzy medyczni, konsultanci laktacyjni, a także fizjoterapeuci uroginekologiczni.
Zakładem Położnictwa CMKP z siedzibą na Żelaznej pokieruje dr n. med. Barbara Baranowska (położna, biolog).