Naukowe czwartki z Żelazną

W 2017 roku, podjęliśmy współpracę z Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Powstała u nas I Klinika Położnictwa i Ginekologii, Zakład Zdrowia Prokreacyjnego i Zakład Położnictwa.

To zaowocowało rozwojem badań naukowych z zakresu medycyny, nauki o zdrowiu oraz dyscyplin pokrewnych.

Poprzez ten rozwój chcemy doskonalić wiedzę i umiejętności, aby codzienna pomoc, którą oferujemy naszym Pacjentom, była jeszcze bardziej efektywna i skuteczna.

Z radością podzielimy się naszymi planami, projektami i osiągnięciami.

Nowe wpisy w każdy czwartek na profilu Facebook spółki