PRZYJĘCIE DO PORODU - dokumenty - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam


Przychodnia:
22 25 59 900  Infolinia:
22 25 59 818

 


 

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Poniżej znajdziecie niezbędne dokumenty, z jakimi prosimy zgłosić się na Izbę Przyjęć do porodu.

 • Dowód tożsamości (np. dowód osobisty, paszport).
 • Karta przebiegu ciąży.
 • Zgłoszenie wyboru położnej POZ (plik Word do pobrania). Na podstawie wskazanych przez państwa danych Szpital dokona „Zgłoszenia o porodzie” do wskazanej przez Państwa placówki. Wypełniony formularz prosimy przekazać położnej w Izbie Przyjęć w dniu zgłoszenia się do porodu.
 • Oświadczenie przed urodzeniem dziecka (formularz świadomych zgód)
 • Niezbędne wyniki badań z okresu ciąży.

Niezbędne badania z okresu ciąży to:

 • grupa krwi i Rh z przeciwciałami odpornościowymi wykonana dwukrotnie (oryginał)
 • morfologia i badanie ogólne moczu z ostatnich 2 tygodni
 • fibrynogen po 36 tygodniu ciąży
 • toksoplazmoza IgG i IgM i CMV iGG i IgM - wykonane w III trymestrze ciąży
 • HIV - wykonane w III trymestrze ciąży
 • HCV - wykonane w III trymestrze ciąży
 • HBs Ag - wykonane w ciąży - wykonane w III trymestrze ciąży
 • WR - wykonane w ciąży - wykonane w III trymestrze ciąży
 • wynik posiewu z przedsionka pochwy i odbytu w kierunku nosicielstwa bakterii Streptoccocus agalactiae (paciorkowiec typu B) - wykonanego po 35 tygodniu ciąży
 • wszystkie wyniki badań USG wykonane w obecnej ciąży - w tym aktualne (po 36 tygodniu ciąży)
 • inne istotne wyniki badań i/lub konsultacji np.: konsultacja okulistyczna kardiologiczna, ortopedyczna itd. w formie oryginalnej.


Warto mieć ze sobą wszystkie wykonane badania z przebiegu ciąży.

Pacjentki nieposiadające ubezpieczenia

Pacjentki nieposiadające ubezpieczenia, ale posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu posiadają prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podstawą do potwierdzenia przysługującego prawa do świadczeń jest okazanie dokumentu tożsamości oraz złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym prawie doświadczeń na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. B ustawy.

Do przyjęcia do porodu nie jest potrzebne skierowanie.

 

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje