Karmienie piersią - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
karmienie piersią noworodka

Karmienie noworodka

Decyzja o sposobie karmienia

O sposobie karmienia dziecka decydują rodzice a personel szpitala pomaga w realizacji karmienia naturalnego (piersią) lub sztucznego (butelka i mieszanką mlekozastępczą).
Karmienie piersią jest optymalnym i zalecanym sposobem karmienia noworodków i niemowląt. Jeśli masz wątpliwości, czy jesteś w stanie wykarmić piersią swoje dziecko, możesz skorzystać z porady laktacyjnej jeszcze w czasie ciąży. Wybór karmienia mlekiem modyfikowanym nie jest obojętny dla zdrowia dziecka.

Jeśli będziesz potrzebowała pomocy w podjęciu decyzji, będziesz mogła w czasie pobytu w szpitalu skorzystać z porady laktacyjnej lub psychologicznej.

Karmienie piersią

10 kroków do udanego karmienia piersią

Szpital św. Zofii realizuje program "10 kroków do udanego karmienia piersią" będący podstawą programową inicjatywy WHO/UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" oraz przestrzega zasad Międzynarodowego Kodeksu Marketingu Produktów zastępujących Mleko Kobiece przyjętych przez Światową Organizację Zdrowia. Kodeks szczegółowo określa działania, które mają chronić karmienie piersią i ograniczać promocję karmienia sztucznego. Na podstawie tych dokumentów zostały opracowane szpitalne zasady postępowania wobec kobiet oczekujących dziecka, rodzących i po porodzie oraz ich dzieci, sprzyjające karmieniu naturalnemu.

 

Edytuj
Kliknij w planszę, aby pobrać zasady

Przygotowanie do karmienia piersią

Do karmienia piersią można się przygotowywać uczestnicząc w zajęciach szkoły rodzenia lub podczas wizyt u położnej rodzinnej. Polecamy też zapoznanie się z naszym poradnikiem „Karmienie noworodka krok po kroku”, który w zwięzłej formie dostarcza praktycznych wskazówek jak sobie radzić z karmieniem w pierwszych dobach życia dziecka.

Kliknij w link, aby pobrać Poradnik dla pacjentek - KARMIENIE NOWORODKA KROK PO KROKU

Położne pomogą opanować Ci podstawowe umiejętności potrzebne do udanego karmienia piersią:

  • Samodzielnie, prawidłowo przystawiać dziecko do piersi.
  • Oceniać czy dziecko prawidłowo chwyciło pierś, prawidłowo ssie i połyka mleko.
  • Oceniać, czy pierś jest już opróżniona i należy dziecko przystawić do drugiej, jeśli nadal jest głodne.
  • Oceniać czy dziecko się najada.
  • Odciągać pokarm ręką.

Podsumowaniem tej wiedzy będzie wypełnienie, wraz z położną, karty „ZALECENIA LAKTACYJNE”, którą następnie zabierzesz ze sobą do domu.

Problemy z karmieniem piersią

W czasie Twojego pobytu w Szpitalu cały personel medyczny będzie starał się wspierać Cię w karmieniu piersią. Mimo to, karmienie naturalne nie zawsze przebiega bezproblemowo.
Jeśli karmienie bezpośrednio z piersi nie jest możliwe, dziecko nie może uchwycić piersi lub ssie, ale nieefektywnie i nie najada się, staramy się znaleźć rozwiązanie problemu. Równie ważne jest wtedy odpowiednie odżywianie dziecka jak i wystymulowanie i utrzymanie laktacji na właściwym poziomie.

Wszystkie położne są gruntownie przeszkolone w zakresie laktacji, większość ma wieloletnie doświadczenie w pracy z matkami i dziećmi, kilkanaście z nich ukończyło kursy specjalistyczne i otrzymało certyfikaty Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego lub Certyfikowanego Doradcy Laktacyjnego. Takie specjalistki możesz napotkać w każdym oddziale szpitala, nie tylko położniczym. Jeśli masz problemy z karmieniem piersią w czasie pobytu w szpitalu zgłoś to położnej, która się Tobą opiekuje.
Jeśli problemy wystąpią już po wyjściu ze szpitala możesz zgłosić się do Poradni Laktacyjnej lub skorzystać z domowej wizyty laktacyjnej. Więcej informacji 22 25 59 90

Dokarmianie

Kiedy są wskazania do dokarmiania dziecka, zawsze staramy się uzyskać pokarm mamy i dopiero, kiedy to się nie uda, podawane jest, za zgodą rodziców, mleko modyfikowane.

Całkowite karmienie sztuczne

Noworodek jest karmiony sztucznie, jeśli występują medyczne przeciwwskazania do karmienia naturalnego lub taka jest decyzja matki. Podczas pobytu w szpitalu dzieci mają zapewnioną mieszankę.

Szpital dysponuje butelkami i smoczkami do karmienia, ale jeśli wiesz, że dziecko będzie karmione sztucznie, warto zabrać do szpitala własny sprzęt do karmienia i mycia akcesoriów.
Jeśli karmienie sztuczne jest Twoją decyzją, a nie konsekwencją przeciwwskazań medycznych, będziemy Cię prosili o wpisanie jej do dokumentacji medycznej.

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje