Czy położna może wykonać badanie USG? - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Odpowiedź brzmi TAK! Jak, gdzie i dlaczego? Tego dowiecie się z tekstu naszej położnej, Marty Łukasz.

Gdzie położne mogą wykonywać badanie USG?

Położne pracujące w Klinikach Leczenia Niepłodności, poprzez wykonywanie cyklicznych badań ultrasonograficznych uczestniczą w procesie monitorowania cyklu oraz rozpoznawania i obserwacji ciąży na wczesnym etapie rozwoju.

Pracując w publicznych/prywatnych Przychodniach lub prowadząc własną działalność gospodarczą mogą również wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu USG prowadząc ciąże fizjologiczne. Położna w ramach własnej praktyki może wykonywać badania USG jedynie odpłatnie, ponieważ nie są one refundowane przez NFZ.

W praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej, badanie USG może być stosowane również do działań profilaktycznych oraz kontroli okołoporodowej. Sprawdzamy położenie, ustawienie płodu i umiejscowienie łożyska. Badanie wykorzystujemy także do diagnostyki krwawień po porodzie, diagnostyki zapalenia błony śluzowej, oceny blizny po cięciu cesarskim, powikłań pooperacyjnych, oceny ilości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym po mikcji oraz jako wsparcie przy problemach z laktacją.

Wiedza z zakresu USG ułatwia położnej interpretację wyników badań USG dostarczanych przez pacjentki, edukację ciężarnych w zakresie badań przesiewowych bądź też celowości wykonania konkretnych badań.

USG a prowadzenie ciąży przez położne

Pierwszym referencyjnym badaniem USG w ciąży jest badanie między 11 a 14 tygodniem ciąży, kolejne badanie wykonuje się między 18 a 22 tygodniem ciąży.

W trosce o bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość wykonywanych świadczeń, powinny być one wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonywania, potwierdzone odpowiednimi dokumentami wydawanymi przez organizacje krajowe oraz międzynarodowe, poddające swe wyniki okresowej kontroli i audytowi.

Obecnie dokumentami potwierdzającymi ww. umiejętności i kwalifikacje są certyfikaty wydawane przez Sekcję USG PTGIP oraz certyfikaty międzynarodowych organizacji tj. The Fetal Medicine Foundation (FMF). Położna może uzyskać Certyfikat FMF – prawo angielskie nie dyskryminuje zawodu położnej.

Położne mają prawo do samodzielnego wykonywania i interpretowania badań USG w przebiegu ciąży fizjologicznej również w:

  • Belgii,
  • Danii,
  • Finlandii,
  • Francji,
  • Hiszpanii,
  • Holandii,
  • Irlandii,
  • Szwecji.

Przykład praktyki położnych w krajach Unii Europejskiej wskazuje na to, że taka działalność jest możliwa.
Należy podkreślić, że nie tylko położna odsyła ciężarne na badania referencyjne I i II trymestru, robią to również lekarze nie posiadający certyfikatów polskich i światowych.

Podstawa prawna wykonywania USG przez położną:

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2020 poz.562)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. 2017 poz. 497)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 1756)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.2019 poz.1573)

Jak sytuacja wygląda w praktyce?

Aktualnie położna może więc samodzielnie wykonywać badania ultrasonograficzne po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Położnictwo. Jednak w związku z dynamicznym rozwojem nauki wskazane jest dalsze poszerzanie i aktualizowanie wiedzy oraz umiejętności w trybie kształcenia podyplomowego.

Kształcenie położnych po ukończeniu studiów licencjackich i magisterskich odbywa się w trybie podyplomowym koordynowanym i nadzorowanym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (CKPPiP), w którego ofercie niebawem ponownie pojawi się szkolenie dedykowane wyłącznie diagnostyce ultrasonograficznej. Mam przyjemność być częścią zespołu ds. opracowania nowego programu kursu specjalistycznego w tym zakresie.

Do tej pory wiele położnych decydowało się na udział w kosztownych kursach dla lekarzy. Jednak w chwili obecnej Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne (PTU) jako warunek uzyskania certyfikatu wskazuje posiadanie dyplomu lekarza. Towarzystwo ma pełną dowolność w ustalaniu zasad, co do tego kto i na jakich zasadach może uzyskać jego certyfikat, ponieważ przepisy prawa nie regulują wydawania takich zaświadczeń.

W związku z powyższym położne nie mają możliwości ubiegania się o Certyfikat, pomimo ukończenia niezbędnych kursów. Organizacji kursów dla położnych w zakresie badań ultrasonograficznych podejmowali się więc niektórzy organizatorzy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (m.in. Ośrodek Edukacji CM „Żelazna”), proponując odbycie ich w formie kursów dokształcających.


Autor: Marta Łukasz, położna, Koordynator ds. szkoleń i szkół rodzenia w Ośrodku Edukacji CM Żelazna


edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje