Dostawa materiałów szewnych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

Dostawa sterylnych, jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sterylnych, jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

Sygnatura sprawy: 98-W-D-10-2020

Termin składania ofert: do 16.11-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wyniki

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 103-W-D-08-2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/208484/dostawa-jednorazowych-materialow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o-2

Zamawiający informuje, że:
1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o .

Sygnatura sprawy: 51-W-U-09-2020

Nowy termin składania ofert: do 25.09-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 formularz cenowy

Załącznik nr 15 do SIWZ - Zlecenie prania

Załącznik nr 16 do SIWZ - Lista imienna

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania cz. II

Informacja z otwarcia

Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala .

Sygnatura sprawy: 22-W-U-08-2020

Termin składania ofert: do 11.09-2020 r. do godz. 10:00

SIWZ - Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 10 przykładowe menu

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania 2

Informacja z otwarcia

Wyniki

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. .

Sygnatura sprawy: 21-W-U-08-2020

Nowy termin składania ofert: do 15.09-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

Załącznik nr 15 do SIWZ - dołączony w dniu 04.09.2020r.

Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 120-W-D-07-2020

Termin składania ofert: do 18-08-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wyniki

Dostawa sprzętu medycznego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu medycznego do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 73-W-D-07-2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/196123/dostawa-sprzetow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

Zamawiający informuje, że:
1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

Sygnatura sprawy: 53-W-D-07-2020

Termin składania ofert: do 31-07-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych

Sygnatura sprawy: 2-W-U-07-2020

Nowy termin składania ofert: do 10-07-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki - unieważnienie postępowania

Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 67-W-D-06-2020

Termin składania ofert: do 26-06-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia

Informacja z otwarcia sprostowanie

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

Wyniki

Wyniki aktualizacja

Dostawa leków do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leków do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 26-W-D-06-2020

Nowy termin składania ofert: do 19-06-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składania i otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 83-W-D-05-2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/185800/dostawa-lekow-i-szczepionek-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o-1

Zamawiający informuje, że:
1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Nowy termin składania ofert: do 21-04-2020 r. do godz. 10:00

Sygnatura sprawy: 126-W-D-03-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o sposobie otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert sprostowanie

Wyniki

Dostawa implantów

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Nowy termin składania ofert: do 21-04-2020 r. do godz. 10:00

Sygnatura sprawy: 51-W-D-03-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja o sposobie otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

Dostawa środków do dezynfekcji

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa środków do dezynfekcji do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Nowy termin składania ofert: do 07-04-2020 r. do godz. 10:00

Sygnatura sprawy: 89-W-D-03-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik-nr-2-do-SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, nowy termin składania i otwarcia ofert oraz nowy sposób komunikacji z Zamawiającym

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego, Zamawiający umożliwia komunikację z Wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wszelka korespondencja występująca w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów) pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/175671/dostawa-srodkow-do-dezynfekcji-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

Informacja o sposobie otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE

Wyniki część I

Wyniki część II

Wyniki część III ostatnia

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Nowy termin składania ofert: do 07-04-2020 r. do godz. 11:00

Sygnatura sprawy: 126-W-D-02-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik-nr-2-do-SIWZ

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert III

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianie sposobu komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego, Zamawiający umożliwia komunikację z Wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wszelka korespondencja występująca w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów) pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/175470/dostawa-jednorazowych-materialow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o-1

Informacja o sposobie otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki, część nr 1

Wyniki, część nr 2

Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Nowy termin składania ofert: do 24-02-2020 r. do godz. 10:00

Sygnatura sprawy: 03-W-D-02-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik-nr-2-do-SIWZ

Nowy termin składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wyniki cz. I

Wyniki cz. II

Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 59-W-D-12-2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/165360/dostawa-leku-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

Zamawiający informuje, że:
1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do zywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

Nowy termin składania ofert: do 21-02-2020 r. do godz. 10:00

Sygnatura sprawy: 46-W-U-01-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania, część nr 1

Informacja o odwołaniu i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Treść odwołania

Informacja o uznaniu odwołania

Odpowiedzi na pytania II

Informacja z otwarcia

Wyniki

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozy i utylizacji odpadów medycznych

Sygnatura sprawy: 117-W-U-01-2020

Termin składania ofert: do 05-02-2020 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

wyniki

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozy i utylizacji odpadów medycznych

Sygnatura sprawy: 101-W-U-12-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Wyniki

Dostawa leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leku

Sygnatura sprawy: 20-W-D-12-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz cenowy

Informacja z otwarcia

Wyniki

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Sygnatura sprawy: 61-W-D-11-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Wyniki

Zakup i dostawa materiałów papierniczych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa materiałów papierniczych

Sygnatura sprawy: WSDZ.KZ.270.9.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

Link do strony, pod którym można uzyskać wszelkie dokumenty i informacje

Dostawa materiałów szewnych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów szewnych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 70-W-D-11-2019

Nowy termin składania ofert: do 10-12-2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia

Wyniki

Dostawa aparatu USG

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa aparatu USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 65-W-D-10-2019

Termin składania ofert: do 26-11-2019 r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Odpowiedzi na pytania

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach CMŻ

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Termin składania ofert: do 08-11-2019 r. do godz. 10:00

Zapytanie ofertowe

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Wyniki

Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
https://www.szpitalzelazna.pl/wp-content/uploads/Zamowienia_publiczne/2019/Obłożenia/Informacja-o-zmianie-terminu-składania-i-otwarcia-ofert-II.pdfDostawa sterylnych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 21-W-D-10-2019

Termin składania ofert: do 13-11-2019 r. do godz. 10:00

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja o zmianie terminu składana i otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składana i otwarcia ofert

Modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wyniki

WynikiII

Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

Sygnatura sprawy: 88-W-D-09-2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/147815/zakup-i-dostawa-srodkow-do-dezynfekcji

Zamawiający informuje, że:
1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 35-W-D-08-2019

Termin składania ofert: do 25-10-2019 r. do godz. 10:00

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia

Wyniki

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 35-W-D-08-2019

Termin składania ofert: do 25-10-2019 r. do godz. 10:00

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacja z otwarcia

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 72-W-D-08-2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/138423/dostawa-jednorazowych-materialow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

Zamawiający informuje, że:
1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 11-W-R-08-2019

Termin składania ofert: do 27-08-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Informacja z otwarcia oferta
Wyniki
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny inwentaryzacja przekroje
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny inwentaryzacja rzuty
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny ppoż
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny rzut parteru
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny technologia medyczna
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny wykaz drzwi
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne opis do projektu
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rozdzielnica T2
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rozdzielnica
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje oświetlenia
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje siły
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje teletechniczne
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat sieci strukturalnej
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat systemu sygnalizacji włamania i napadu
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat zasilania
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy opis techniczny do projektu
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne co
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne odzysk glikolowy pompy
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne odzysk glikolowy projekt techniczny
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne opis techniczny do projektu
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne parametry i bloki składowe central
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne parametry wentylatorów wyciągowych
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne rozwinięcie instalacji co
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne rzut parteru odprowadzenie skroplin
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne schemat odzysk glikolowy
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne tabela obliczeń il powietrza wen
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne techniczny inst went klimatyzacji
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne techniczny inst went klimatyzacji rzut piwnic
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne zestawienie materiałów
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne zestawienie mat glikolowego odzysku ciepła
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rozwinięcia
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rzut parteru
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rzut piwnicy
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja nadproża
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja opis do projektu
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja rzut parteru
Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja strop
Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych
Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych
Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy budowlany
Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy elektryczny i teletechniczny
Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy instalacje sanitarne
Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy klimatyzacja i wentylacja

Dostawa jednorazowych trokarów z nożem i kaniulą mocującą do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa jednorazowych trokarów z nożem i kaniulą mocującą do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 36-W-D-08-2019

Termin składania ofert: do 30-08-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Niniejsze postępowanie konkursowe ogłoszone również na stronie https://www.szpitalzelazna.pl/konkursy-na-swiadczenia-medyczne/

Termin składania ofert: do 27-09-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie

Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 86-W-D-06-2019

Termin składania ofert: do 15-07-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki

Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 10-W-U-07-2019

Termin składania ofert: do 12-07-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie
Informacja z otwarcia
Informacja z o unieważnieniu

Dostawa sprzętu medycznego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa Sprzętu medycznego do Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 82-W-D-02-2019

Nowy termin składania ofert: do 09-07-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert
Wyniki cz. I
Wyniki cz. II

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 28-W-U-06-2019

Termin składania ofert: do 18-06-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 15 do SIWZ
Załącznik nr 16 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki

Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 67-W-D-04-2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/122458/dostawa-lekow-i-szczepionek-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

Zamawiający informuje, że:
1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 35-W-D-04-2019

Termin składania ofert: do 21-05-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 6-W-D-03-2019

Uprzejmie informujemy, iż administracja Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o. nie pracuje w dniu 02.05.2019r .

Nowy termin składania ofert: do 06-05-2019 r. do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert (godzina): 06-05-2019r. o godz. 10:30

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
Korekta ogłoszenia o zamówienie
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 25.04.2019r.
Informacja z otwarcia ofert.
Wyniki, część nr 1.
Wyniki, część nr 2.
Wyniki, część nr 3.
Wyniki, część nr 4.

Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 54-W-D-03-2019

Termin otwarcia: do 26-03-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniknr2doSIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 139-W-D-01-2019

Termin otwarcia: do 14-03-2019 r.

Nowy termin otwarcia: do 19-03-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniknr2doSIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 62-W-D-01-2019

Termin otwarcia: do 15-02-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 136-W-D-01-2019

Termin otwarcia: do 14-02-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki, część nr 1
Wyniki, część nr 2

Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 52-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 30-01-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania, część nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 23.01.2019r.
Odpowiedzi na pytania, część nr 2
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania, część nr 3
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

Sygnatura sprawy: 22-W-U-12-2018

Termin otwarcia: do 16-01-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leku

Sygnatura sprawy: 32-W-D-12-2018

Termin otwarcia: do 21-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia.
Wyniki.

Dostawa sprzętu komputerowego III

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 08-W-D-12-2018

Termin otwarcia: do 13-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawę leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 57-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 30-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania
Załącznik do odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 61-W-U-11-2018

Termin otwarcia: do 29-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia
Wyniki

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 56-W-U-10-2018

Termin otwarcia: do 16-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyniki - unieważnienie postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 14-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 03-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
wyniki
Ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa materiałów szewnych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów szewnych

Sygnatura sprawy: 63-W-D-08-2018

Termin otwarcia: do 15-10-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o zmianie terminu otwarcia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
Wynikiii

Dostawa sprzętu medycznego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa środków do dezynfekcji

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa środków do dezynfekcji

Sygnatura sprawy: 84-W-D-09-2018

Nowy termin otwarcia: do 08-10-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa implantów

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów

Sygnatura sprawy: 66-W-D-08-2018

Termin otwarcia: do 14-09-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
WynikiII
WynikiIII

Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Sygnatura sprawy: 76-W-U-07-2018

Termin składania ofert: do 01-08-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert
Odpowiedzi na pytania Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala II

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala.II

Sygnatura sprawy: 60-W-U-07-2018

Termin składania ofert: do 26-07-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie - SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy Jadłospis
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniai

Dostawa sprzętu komputerowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 18-W-D-06-2018

Nowy termin otwarcia: do 29-06-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedz na pytanie
Informacja z otwarcia
Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leku

Sygnatura sprawy: 32-W-D-12-2018

Termin otwarcia: do 21-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia.
Wyniki.

Dostawa sprzętu komputerowego III

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 08-W-D-12-2018

Termin otwarcia: do 13-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawę leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 57-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 30-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania
Załącznik do odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 61-W-U-11-2018

Termin otwarcia: do 29-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia
Wyniki

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 56-W-U-10-2018

Termin otwarcia: do 16-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyniki - unieważnienie postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 14-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 03-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
wyniki
Ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa materiałów szewnych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów szewnych

Sygnatura sprawy: 63-W-D-08-2018

Termin otwarcia: do 15-10-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o zmianie terminu otwarcia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
Wynikiii

Dostawa sprzętu medycznego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa środków do dezynfekcji

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa środków do dezynfekcji

Sygnatura sprawy: 84-W-D-09-2018

Nowy termin otwarcia: do 08-10-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa implantów

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów

Sygnatura sprawy: 66-W-D-08-2018

Termin otwarcia: do 14-09-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
WynikiII
WynikiIII

Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Sygnatura sprawy: 76-W-U-07-2018

Termin składania ofert: do 01-08-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert
Odpowiedzi na pytania Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala II

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala.II

Sygnatura sprawy: 60-W-U-07-2018

Termin składania ofert: do 26-07-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie - SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy Jadłospis
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniai

Dostawa sprzętu komputerowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 18-W-D-06-2018

Nowy termin otwarcia: do 29-06-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedz na pytanie
Informacja z otwarcia
Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

Sygnatura sprawy: 1-W-U-05-2018

Nowy termin otwarcia: do 28-05-2018 r.

Nowy termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 15 do SIWZ
Załącznik nr 16 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie z dnia 21.05.2018r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki

Dostawa aparatu USG

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa aparatu USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o

Sygnatura sprawy: 15-W-D-04-2018

Termin otwarcia: do 06-06-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Informacja z otwarcia
Wyniki