Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 86-W-D-06-2019

Termin składania ofert: do 15-07-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert

Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 10-W-U-07-2019

Termin składania ofert: do 12-07-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie
Informacja z otwarcia
Informacja z o unieważnieniu

Dostawa sprzętu medycznego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa Sprzętu medycznego do Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 82-W-D-02-2019

Nowy termin składania ofert: do 09-07-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o..

Sygnatura sprawy: 28-W-U-06-2019

Termin składania ofert: do 18-06-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Załącznik nr 15 do SIWZ
Załącznik nr 16 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki

Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 67-W-D-04-2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/122458/dostawa-lekow-i-szczepionek-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

Zamawiający informuje, że:
1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
• włączona obsługa JavaScript;
• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 35-W-D-04-2019

Termin składania ofert: do 21-05-2019 r. do godz. 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Zmiana terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 6-W-D-03-2019

Uprzejmie informujemy, iż administracja Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o. nie pracuje w dniu 02.05.2019r .

Nowy termin składania ofert: do 06-05-2019 r. do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert (godzina): 06-05-2019r. o godz. 10:30

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
Korekta ogłoszenia o zamówienie
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 25.04.2019r.
Informacja z otwarcia ofert.
Wyniki, część nr 1.
Wyniki, część nr 2.
Wyniki, część nr 3.
Wyniki, część nr 4.

Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 54-W-D-03-2019

Termin otwarcia: do 26-03-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniknr2doSIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 139-W-D-01-2019

Termin otwarcia: do 14-03-2019 r.

Nowy termin otwarcia: do 19-03-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniknr2doSIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 62-W-D-01-2019

Termin otwarcia: do 15-02-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 136-W-D-01-2019

Termin otwarcia: do 14-02-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki, część nr 1
Wyniki, część nr 2

Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

Sygnatura sprawy: 52-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 30-01-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania, część nr 1
Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 23.01.2019r.
Odpowiedzi na pytania, część nr 2
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
Odpowiedzi na pytania, część nr 3
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki

Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

Sygnatura sprawy: 22-W-U-12-2018

Termin otwarcia: do 16-01-2019 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leku

Sygnatura sprawy: 32-W-D-12-2018

Termin otwarcia: do 21-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia.
Wyniki.

Dostawa sprzętu komputerowego III

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 08-W-D-12-2018

Termin otwarcia: do 13-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawę leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 57-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 30-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania
Załącznik do odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 61-W-U-11-2018

Termin otwarcia: do 29-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia
Wyniki

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 56-W-U-10-2018

Termin otwarcia: do 16-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyniki - unieważnienie postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 14-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 03-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
wyniki
Ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa materiałów szewnych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów szewnych

Sygnatura sprawy: 63-W-D-08-2018

Termin otwarcia: do 15-10-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o zmianie terminu otwarcia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
Wynikiii

Dostawa sprzętu medycznego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa środków do dezynfekcji

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa środków do dezynfekcji

Sygnatura sprawy: 84-W-D-09-2018

Nowy termin otwarcia: do 08-10-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa implantów

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów

Sygnatura sprawy: 66-W-D-08-2018

Termin otwarcia: do 14-09-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
WynikiII
WynikiIII

Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Sygnatura sprawy: 76-W-U-07-2018

Termin składania ofert: do 01-08-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert
Odpowiedzi na pytania Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala II

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala.II

Sygnatura sprawy: 60-W-U-07-2018

Termin składania ofert: do 26-07-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie - SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy Jadłospis
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniai

Dostawa sprzętu komputerowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 18-W-D-06-2018

Nowy termin otwarcia: do 29-06-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedz na pytanie
Informacja z otwarcia
Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa leku

Sygnatura sprawy: 32-W-D-12-2018

Termin otwarcia: do 21-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia.
Wyniki.

Dostawa sprzętu komputerowego III

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 08-W-D-12-2018

Termin otwarcia: do 13-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawę leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 57-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 30-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania
Załącznik do odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 61-W-U-11-2018

Termin otwarcia: do 29-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja z otwarcia
Wyniki

Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


Sygnatura sprawy: 56-W-U-10-2018

Termin otwarcia: do 16-11-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Wyniki - unieważnienie postępowania

Dostawa sprzętu komputerowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 14-W-D-11-2018

Termin otwarcia: do 03-12-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
odpowiedzi na pytania
informacja z otwarcia
wyniki
Ogłoszenie o unieważnieniu

Dostawa materiałów szewnych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa materiałów szewnych

Sygnatura sprawy: 63-W-D-08-2018

Termin otwarcia: do 15-10-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Informacja o zmianie terminu otwarcia
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
Wynikiii

Dostawa sprzętu medycznego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa środków do dezynfekcji

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa środków do dezynfekcji

Sygnatura sprawy: 84-W-D-09-2018

Nowy termin otwarcia: do 08-10-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Informacja z otwarcia
Wyniki

Dostawa implantów

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa implantów

Sygnatura sprawy: 66-W-D-08-2018

Termin otwarcia: do 14-09-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedzi na pytania
Informacja z otwarcia
Wyniki
WynikiII
WynikiIII

Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

Sygnatura sprawy: 76-W-U-07-2018

Termin składania ofert: do 01-08-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Zaproszenie do składania ofert
Odpowiedzi na pytania Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala II

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala.II

Sygnatura sprawy: 60-W-U-07-2018

Termin składania ofert: do 26-07-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie - SIWZ
Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy Jadłospis
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki
Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniai

Dostawa sprzętu komputerowego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa sprzętu komputerowego

Sygnatura sprawy: 18-W-D-06-2018

Nowy termin otwarcia: do 29-06-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Odpowiedz na pytanie
Informacja z otwarcia
Wyniki

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

Sygnatura sprawy: 1-W-U-05-2018

Nowy termin otwarcia: do 28-05-2018 r.

Nowy termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 15 do SIWZ
Załącznik nr 16 do SIWZ
Załącznik nr 2 do SIWZ
Ogłoszenie z dnia 21.05.2018r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
Informacja z otwarcia ofert
Wyniki

Dostawa aparatu USG

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Dostawa aparatu USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o

Sygnatura sprawy: 15-W-D-04-2018

Termin otwarcia: do 06-06-2018 r.

Termin składania ofert (godzina): 10:00

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 6 do SIWZ
Informacja z otwarcia
Wyniki