Zakup i dostawa papieru ksero – CMŻ sp. z o.o. – Lider postępowania prowadzonego wspólnie ze Szpitalem Czerniakowskim sp. z o.o., Szpitalem Grochowskim im. dr med. Rafała Masztaka sp. z o.o., Szpitalem Praskim p. w. Przymierza Pańskiego sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 9-W-D-06-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa sprzętów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Sygnatura sprawy:

Sygnatura sprawy: 50-W-D-04-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 84-W-D-07-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 121-W-D-05-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 36-W-U-06-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 98-W-U-05-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 138-W-D-03-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa zestawu narzędzi od zabiegu operacyjnego - resektoskopii do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 126-W-D-02-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa materiałów medycznych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 09-W-D-04-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa elektronarzędzi do laparoskopii i histeroskopii do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 129-W-D-03-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 28-W-U-03-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa sprzętów medycznych dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Sygnatura sprawy: 06-W-U-02-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

 • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
 • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
 • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
 • włączona obsługa JavaScript;
 • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o. .

Sygnatura sprawy: 46-W-U-01-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa leku do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o. o. .

Sygnatura sprawy: 42-W-D-01-2022

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Usługa dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne i obsługa zmywalni w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Usługa dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne i obsługa zmywalni w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. .

Sygnatura sprawy: 85-W-D-10-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego .

Sygnatura sprawy: 85-W-D-10-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa leków i szczepionek

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa leków i szczepionek .

Sygnatura sprawy: 43-W-D-09-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa materiałów medycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa materiałów medycznych .

Sygnatura sprawy: 27-W-D-10-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa leku

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa leku .

Sygnatura sprawy: 22-W-D-09-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa rękawic diagnosycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa rekawic diagnostycznych .

Sygnatura sprawy: 39-W-D-09-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych .

Sygnatura sprawy: BZK/20/07/21

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa środków do dezynfekcji do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa środków do dezynfekcji do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

Sygnatura sprawy: 106-W-D-08-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

Sygnatura sprawy: 58-W-D-08-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

Sygnatura sprawy: 126-W-D-06-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. .

Sygnatura sprawy: 26-W-U-06-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa leków

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa leków do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

Sygnatura sprawy: 84-W-D-05-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa jednorazowych materiałów opatrunkowych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa jednorazowych materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

Sygnatura sprawy: 16-W-D-03-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

Sygnatura sprawy: 127-W-D-03-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa rękawic diagnostycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

Sygnatura sprawy: 111-W-D-03-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa implantów

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

Sygnatura sprawy: 91-W-D-02-2021

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

Sygnatura sprawy: 69-W-D-12-2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

Sygnatura sprawy: 73-W-D-12-2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Dostawa aparatów USG

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

Dostawa aparatów USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

Sygnatura sprawy: 35-W-D-11-2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

Zamawiający informuje, że:

1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

• stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

• komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

• zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

• włączona obsługa JavaScript;

• zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie)odpadów komunalnych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowana (odzysk lub unieszkodliwianie)odpadów komunalnych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

Sygnatura sprawy: 07-W-U-12-2020

Nowy termin składania ofert: do 16.12.2020 r. do godz. 11:00

 • Odpowiedzi na pytania

 • Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Wyniki

 • Dostawa implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

  Sygnatura sprawy: 98-W-D-11-2020

  Termin składania ofert: do 11.12.2020 r. do godz. 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • SIWZ

 • Odpowiedzi na pytania

 • Informacja z otwarcia

 • Wyniki

 • Dostawa materiałów szewnych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  Dostawa sterylnych, jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sterylnych, jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

  Sygnatura sprawy: 98-W-D-10-2020

  Termin składania ofert: do 16.11-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 103-W-D-08-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o .

  Sygnatura sprawy: 51-W-U-09-2020

  Nowy termin składania ofert: do 25.09-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 2 formularz cenowy

  Załącznik nr 15 do SIWZ - Zlecenie prania

  Załącznik nr 16 do SIWZ - Lista imienna

  Odpowiedzi na pytania

  Odpowiedzi na pytania cz. II

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala .

  Sygnatura sprawy: 22-W-U-08-2020

  Termin składania ofert: do 11.09-2020 r. do godz. 10:00

  SIWZ - Ogłoszenie o zamówieniu

  Załącznik nr 10 przykładowe menu

  Odpowiedzi na pytania

  Odpowiedzi na pytania 2

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. .

  Sygnatura sprawy: 21-W-U-08-2020

  Nowy termin składania ofert: do 15.09-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

  Załącznik nr 15 do SIWZ - dołączony w dniu 04.09.2020r.

  Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 120-W-D-07-2020

  Termin składania ofert: do 18-08-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Dostawa sprzętu medycznego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu medycznego do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 73-W-D-07-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/196123/dostawa-sprzetow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  Sygnatura sprawy: 53-W-D-07-2020

  Termin składania ofert: do 31-07-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych

  Sygnatura sprawy: 2-W-U-07-2020

  Nowy termin składania ofert: do 10-07-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składania i otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki - unieważnienie postępowania

  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 67-W-D-06-2020

  Termin składania ofert: do 26-06-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Informacja z otwarcia

  Informacja z otwarcia sprostowanie

  Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

  Wyniki

  Wyniki aktualizacja

  Dostawa leków do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leków do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 26-W-D-06-2020

  Nowy termin składania ofert: do 19-06-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Formularz cenowy

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składania i otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 83-W-D-05-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/185800/dostawa-lekow-i-szczepionek-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o-1

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 21-04-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 126-W-D-03-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

  Informacja o sposobie otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert sprostowanie

  Wyniki

  Dostawa implantów

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 21-04-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 51-W-D-03-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja o sposobie otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Dostawa środków do dezynfekcji

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa środków do dezynfekcji do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 07-04-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 89-W-D-03-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik-nr-2-do-SIWZ

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców, nowy termin składania i otwarcia ofert oraz nowy sposób komunikacji z Zamawiającym

  Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego, Zamawiający umożliwia komunikację z Wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wszelka korespondencja występująca w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów) pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/175671/dostawa-srodkow-do-dezynfekcji-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Informacja o sposobie otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE

  Wyniki część I

  Wyniki część II

  Wyniki część III ostatnia

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 07-04-2020 r. do godz. 11:00

  Sygnatura sprawy: 126-W-D-02-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik-nr-2-do-SIWZ

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert III

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianie sposobu komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym

  Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego, Zamawiający umożliwia komunikację z Wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wszelka korespondencja występująca w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów) pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/175470/dostawa-jednorazowych-materialow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o-1

  Informacja o sposobie otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki, część nr 1

  Wyniki, część nr 2

  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 24-02-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 03-W-D-02-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik-nr-2-do-SIWZ

  Nowy termin składania i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia

  Wyniki cz. I

  Wyniki cz. II

  Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 59-W-D-12-2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/165360/dostawa-leku-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do zywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

  Nowy termin składania ofert: do 21-02-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 46-W-U-01-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania, część nr 1

  Informacja o odwołaniu i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Treść odwołania

  Informacja o uznaniu odwołania

  Odpowiedzi na pytania II

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozy i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 117-W-U-01-2020

  Termin składania ofert: do 05-02-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  wyniki

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozy i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 101-W-U-12-2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Wyniki

  Dostawa leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku

  Sygnatura sprawy: 20-W-D-12-2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Formularz cenowy

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 61-W-D-11-2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Wyniki

  Zakup i dostawa materiałów papierniczych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Zakup i dostawa materiałów papierniczych

  Sygnatura sprawy: WSDZ.KZ.270.9.2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Link do strony, pod którym można uzyskać wszelkie dokumenty i informacje

  Dostawa materiałów szewnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów szewnych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 70-W-D-11-2019

  Nowy termin składania ofert: do 10-12-2019 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Dostawa aparatu USG

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa aparatu USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 65-W-D-10-2019

  Termin składania ofert: do 26-11-2019 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach CMŻ

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Termin składania ofert: do 08-11-2019 r. do godz. 10:00

  Zapytanie ofertowe

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

  Wyniki

  Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  https://www.szpitalzelazna.pl/wp-content/uploads/Zamowienia_publiczne/2019/Obłożenia/Informacja-o-zmianie-terminu-składania-i-otwarcia-ofert-II.pdfDostawa sterylnych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 21-W-D-10-2019

  Termin składania ofert: do 13-11-2019 r. do godz. 10:00

  SIWZ

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Informacja o zmianie terminu składana i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składana i otwarcia ofert

  Modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  WynikiII

  Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

  Sygnatura sprawy: 88-W-D-09-2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/147815/zakup-i-dostawa-srodkow-do-dezynfekcji

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 35-W-D-08-2019

  Termin składania ofert: do 25-10-2019 r. do godz. 10:00

  SIWZ

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 35-W-D-08-2019

  Termin składania ofert: do 25-10-2019 r. do godz. 10:00

  SIWZ

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Informacja z otwarcia

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 72-W-D-08-2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/138423/dostawa-jednorazowych-materialow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 11-W-R-08-2019

  Termin składania ofert: do 27-08-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  SIWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Informacja z otwarcia oferta
  Wyniki
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny inwentaryzacja przekroje
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny inwentaryzacja rzuty
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny ppoż
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny rzut parteru
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny technologia medyczna
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny wykaz drzwi
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne opis do projektu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rozdzielnica T2
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rozdzielnica
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje oświetlenia
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje siły
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje teletechniczne
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat sieci strukturalnej
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat systemu sygnalizacji włamania i napadu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat zasilania
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy opis techniczny do projektu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne co
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne odzysk glikolowy pompy
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne odzysk glikolowy projekt techniczny
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne opis techniczny do projektu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne parametry i bloki składowe central
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne parametry wentylatorów wyciągowych
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne rozwinięcie instalacji co
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne rzut parteru odprowadzenie skroplin
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne schemat odzysk glikolowy
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne tabela obliczeń il powietrza wen
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne techniczny inst went klimatyzacji
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne techniczny inst went klimatyzacji rzut piwnic
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne zestawienie materiałów
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne zestawienie mat glikolowego odzysku ciepła
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rozwinięcia
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rzut parteru
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rzut piwnicy
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja nadproża
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja opis do projektu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja rzut parteru
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja strop
  Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych
  Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych
  Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy budowlany
  Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy elektryczny i teletechniczny
  Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy instalacje sanitarne
  Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy klimatyzacja i wentylacja

  Dostawa jednorazowych trokarów z nożem i kaniulą mocującą do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych trokarów z nożem i kaniulą mocującą do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 36-W-D-08-2019

  Termin składania ofert: do 30-08-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  SIWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii

  Niniejsze postępowanie konkursowe ogłoszone również na stronie https://www.szpitalzelazna.pl/konkursy-na-swiadczenia-medyczne/

  Termin składania ofert: do 27-09-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie

  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 86-W-D-06-2019

  Termin składania ofert: do 15-07-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  SIWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Odpowiedzi na pytania
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki

  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 10-W-U-07-2019

  Termin składania ofert: do 12-07-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Zaproszenie
  Informacja z otwarcia
  Informacja z o unieważnieniu

  Dostawa sprzętu medycznego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa Sprzętu medycznego do Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 82-W-D-02-2019

  Nowy termin składania ofert: do 09-07-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  SIWZ
  ogłoszenie o zamówieniu
  odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  informacja z otwarcia ofert
  Wyniki cz. I
  Wyniki cz. II

  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 28-W-U-06-2019

  Termin składania ofert: do 18-06-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 15 do SIWZ
  Załącznik nr 16 do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki

  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 67-W-D-04-2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/122458/dostawa-lekow-i-szczepionek-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 35-W-D-04-2019

  Termin składania ofert: do 21-05-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Zmiana terminu składania ofert
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 6-W-D-03-2019

  Uprzejmie informujemy, iż administracja Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o. nie pracuje w dniu 02.05.2019r .

  Nowy termin składania ofert: do 06-05-2019 r. do godz. 10:00

  Nowy termin otwarcia ofert (godzina): 06-05-2019r. o godz. 10:30

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Korekta ogłoszenia o zamówienie
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 25.04.2019r.
  Informacja z otwarcia ofert.
  Wyniki, część nr 1.
  Wyniki, część nr 2.
  Wyniki, część nr 3.
  Wyniki, część nr 4.

  Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 54-W-D-03-2019

  Termin otwarcia: do 26-03-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załączniknr2doSIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 139-W-D-01-2019

  Termin otwarcia: do 14-03-2019 r.

  Nowy termin otwarcia: do 19-03-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załączniknr2doSIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 62-W-D-01-2019

  Termin otwarcia: do 15-02-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 136-W-D-01-2019

  Termin otwarcia: do 14-02-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki, część nr 1
  Wyniki, część nr 2

  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 52-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 30-01-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Odpowiedzi na pytania, część nr 1
  Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 23.01.2019r.
  Odpowiedzi na pytania, część nr 2
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Odpowiedzi na pytania, część nr 3
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki

  Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

  Sygnatura sprawy: 22-W-U-12-2018

  Termin otwarcia: do 16-01-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku

  Sygnatura sprawy: 32-W-D-12-2018

  Termin otwarcia: do 21-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  informacja z otwarcia
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia.
  Wyniki.

  Dostawa sprzętu komputerowego III

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 08-W-D-12-2018

  Termin otwarcia: do 13-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawę leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 57-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 30-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
  Odpowiedzi na pytania
  Załącznik do odpowiedzi na pytania
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 61-W-U-11-2018

  Termin otwarcia: do 29-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 56-W-U-10-2018

  Termin otwarcia: do 16-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wyniki - unieważnienie postępowania

  Dostawa sprzętu komputerowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 14-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 03-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  odpowiedzi na pytania
  informacja z otwarcia
  wyniki
  Ogłoszenie o unieważnieniu

  Dostawa materiałów szewnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów szewnych

  Sygnatura sprawy: 63-W-D-08-2018

  Termin otwarcia: do 15-10-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja o zmianie terminu otwarcia
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  Wynikiii

  Dostawa sprzętu medycznego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa środków do dezynfekcji

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa środków do dezynfekcji

  Sygnatura sprawy: 84-W-D-09-2018

  Nowy termin otwarcia: do 08-10-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
  Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa implantów

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów

  Sygnatura sprawy: 66-W-D-08-2018

  Termin otwarcia: do 14-09-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  WynikiII
  WynikiIII

  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 76-W-U-07-2018

  Termin składania ofert: do 01-08-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Zaproszenie do składania ofert
  Odpowiedzi na pytania Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala II

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala.II

  Sygnatura sprawy: 60-W-U-07-2018

  Termin składania ofert: do 26-07-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie - SIWZ
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy Jadłospis
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniai

  Dostawa sprzętu komputerowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 18-W-D-06-2018

  Nowy termin otwarcia: do 29-06-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedz na pytanie
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku

  Sygnatura sprawy: 32-W-D-12-2018

  Termin otwarcia: do 21-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  informacja z otwarcia
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia.
  Wyniki.

  Dostawa sprzętu komputerowego III

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 08-W-D-12-2018

  Termin otwarcia: do 13-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawę leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 57-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 30-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
  Odpowiedzi na pytania
  Załącznik do odpowiedzi na pytania
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 61-W-U-11-2018

  Termin otwarcia: do 29-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 56-W-U-10-2018

  Termin otwarcia: do 16-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wyniki - unieważnienie postępowania

  Dostawa sprzętu komputerowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 14-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 03-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  odpowiedzi na pytania
  informacja z otwarcia
  wyniki
  Ogłoszenie o unieważnieniu

  Dostawa materiałów szewnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów szewnych

  Sygnatura sprawy: 63-W-D-08-2018

  Termin otwarcia: do 15-10-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja o zmianie terminu otwarcia
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  Wynikiii

  Dostawa sprzętu medycznego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa środków do dezynfekcji

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa środków do dezynfekcji

  Sygnatura sprawy: 84-W-D-09-2018

  Nowy termin otwarcia: do 08-10-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
  Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa implantów

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów

  Sygnatura sprawy: 66-W-D-08-2018

  Termin otwarcia: do 14-09-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  WynikiII
  WynikiIII

  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 76-W-U-07-2018

  Termin składania ofert: do 01-08-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Zaproszenie do składania ofert
  Odpowiedzi na pytania Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala II

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala.II

  Sygnatura sprawy: 60-W-U-07-2018

  Termin składania ofert: do 26-07-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie - SIWZ
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy Jadłospis
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniai

  Dostawa sprzętu komputerowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 18-W-D-06-2018

  Nowy termin otwarcia: do 29-06-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedz na pytanie
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  Sygnatura sprawy: 1-W-U-05-2018

  Nowy termin otwarcia: do 28-05-2018 r.

  Nowy termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 15 do SIWZ
  Załącznik nr 16 do SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Ogłoszenie z dnia 21.05.2018r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki

  Dostawa aparatu USG

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa aparatu USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o

  Sygnatura sprawy: 15-W-D-04-2018

  Termin otwarcia: do 06-06-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 6 do SIWZ
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne i obsługa zmywalni w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Usługa dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne i obsługa zmywalni w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. .

  Sygnatura sprawy: 111-W-D-11-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Usługa dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne i obsługa zmywalni w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Usługa dystrybucji posiłków na oddziały szpitalne i obsługa zmywalni w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. .

  Sygnatura sprawy: 85-W-D-10-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego .

  Sygnatura sprawy: 85-W-D-10-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa leków i szczepionek

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa leków i szczepionek .

  Sygnatura sprawy: 43-W-D-09-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa materiałów medycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa materiałów medycznych .

  Sygnatura sprawy: 27-W-D-10-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa leku .

  Sygnatura sprawy: 22-W-D-09-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa rękawic diagnosycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa rekawic diagnostycznych .

  Sygnatura sprawy: 39-W-D-09-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych .

  Sygnatura sprawy: BZK/20/07/21

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa środków do dezynfekcji do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa środków do dezynfekcji do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

  Sygnatura sprawy: 106-W-D-08-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

  Sygnatura sprawy: 58-W-D-08-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

  Sygnatura sprawy: 126-W-D-06-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych wytwarzanych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o. o. .

  Sygnatura sprawy: 26-W-U-06-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa leków

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa leków do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

  Sygnatura sprawy: 84-W-D-05-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa jednorazowych materiałów opatrunkowych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa jednorazowych materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

  Sygnatura sprawy: 16-W-D-03-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

  Sygnatura sprawy: 127-W-D-03-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa rękawic diagnostycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

  Sygnatura sprawy: 111-W-D-03-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa implantów

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

  Sygnatura sprawy: 91-W-D-02-2021

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

  Sygnatura sprawy: 69-W-D-12-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

  Sygnatura sprawy: 73-W-D-12-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa aparatów USG

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa aparatów USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o. .

  Sygnatura sprawy: 35-W-D-11-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem: Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:

  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;

  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;

  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;

  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;

  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:

  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;

  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;

  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;

  • włączona obsługa JavaScript;

  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwianie)odpadów komunalnych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowana (odzysk lub unieszkodliwianie)odpadów komunalnych z Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

  Sygnatura sprawy: 07-W-U-12-2020

  Nowy termin składania ofert: do 16.12.2020 r. do godz. 11:00

 • Odpowiedzi na pytania

 • Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

 • Informacja z otwarcia ofert

 • Wyniki

 • Dostawa implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa implantów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

  Sygnatura sprawy: 98-W-D-11-2020

  Termin składania ofert: do 11.12.2020 r. do godz. 10:00

 • Ogłoszenie o zamówieniu

 • SIWZ

 • Odpowiedzi na pytania

 • Informacja z otwarcia

 • Wyniki

 • Dostawa materiałów szewnych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  Dostawa sterylnych, jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sterylnych, jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. .

  Sygnatura sprawy: 98-W-D-10-2020

  Termin składania ofert: do 16.11-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 103-W-D-08-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  Platforma zakupowa

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o .

  Sygnatura sprawy: 51-W-U-09-2020

  Nowy termin składania ofert: do 25.09-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 2 formularz cenowy

  Załącznik nr 15 do SIWZ - Zlecenie prania

  Załącznik nr 16 do SIWZ - Lista imienna

  Odpowiedzi na pytania

  Odpowiedzi na pytania cz. II

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala .

  Sygnatura sprawy: 22-W-U-08-2020

  Termin składania ofert: do 11.09-2020 r. do godz. 10:00

  SIWZ - Ogłoszenie o zamówieniu

  Załącznik nr 10 przykładowe menu

  Odpowiedzi na pytania

  Odpowiedzi na pytania 2

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym „Żelazna” sp. z o. o. .

  Sygnatura sprawy: 21-W-U-08-2020

  Nowy termin składania ofert: do 15.09-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz cenowy

  Załącznik nr 15 do SIWZ - dołączony w dniu 04.09.2020r.

  Zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych i nitrylowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 120-W-D-07-2020

  Termin składania ofert: do 18-08-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Dostawa sprzętu medycznego do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu medycznego do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 73-W-D-07-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/196123/dostawa-sprzetow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych trokarów do Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  Sygnatura sprawy: 53-W-D-07-2020

  Termin składania ofert: do 31-07-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Odbiór, wywóz i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych

  Sygnatura sprawy: 2-W-U-07-2020

  Nowy termin składania ofert: do 10-07-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składania i otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki - unieważnienie postępowania

  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa diagnostycznych rękawic lateksowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 67-W-D-06-2020

  Termin składania ofert: do 26-06-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Informacja z otwarcia

  Informacja z otwarcia sprostowanie

  Informacja z otwarcia ofert dodatkowych

  Wyniki

  Wyniki aktualizacja

  Dostawa leków do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leków do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 26-W-D-06-2020

  Nowy termin składania ofert: do 19-06-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Formularz cenowy

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składania i otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 83-W-D-05-2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/185800/dostawa-lekow-i-szczepionek-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o-1

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 21-04-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 126-W-D-03-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

  Informacja o sposobie otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert sprostowanie

  Wyniki

  Dostawa implantów

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 21-04-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 51-W-D-03-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja o sposobie otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Dostawa środków do dezynfekcji

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa środków do dezynfekcji do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 07-04-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 89-W-D-03-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik-nr-2-do-SIWZ

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców, nowy termin składania i otwarcia ofert oraz nowy sposób komunikacji z Zamawiającym

  Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego, Zamawiający umożliwia komunikację z Wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wszelka korespondencja występująca w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów) pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/175671/dostawa-srodkow-do-dezynfekcji-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Informacja o sposobie otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert SPROSTOWANIE

  Wyniki część I

  Wyniki część II

  Wyniki część III ostatnia

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 07-04-2020 r. do godz. 11:00

  Sygnatura sprawy: 126-W-D-02-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik-nr-2-do-SIWZ

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert II

  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert III

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert oraz zmianie sposobu komunikacji między Wykonawcą a Zamawiającym

  Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego, Zamawiający umożliwia komunikację z Wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wszelka korespondencja występująca w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów) pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/175470/dostawa-jednorazowych-materialow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o-1

  Informacja o sposobie otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki, część nr 1

  Wyniki, część nr 2

  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Nowy termin składania ofert: do 24-02-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 03-W-D-02-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Załącznik-nr-2-do-SIWZ

  Nowy termin składania i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia

  Wyniki cz. I

  Wyniki cz. II

  Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 59-W-D-12-2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/165360/dostawa-leku-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do zywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

  Nowy termin składania ofert: do 21-02-2020 r. do godz. 10:00

  Sygnatura sprawy: 46-W-U-01-2020

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania, część nr 1

  Informacja o odwołaniu i zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Treść odwołania

  Informacja o uznaniu odwołania

  Odpowiedzi na pytania II

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozy i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 117-W-U-01-2020

  Termin składania ofert: do 05-02-2020 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  wyniki

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozy i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 101-W-U-12-2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Wyniki

  Dostawa leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku

  Sygnatura sprawy: 20-W-D-12-2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Formularz cenowy

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 61-W-D-11-2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Wyniki

  Zakup i dostawa materiałów papierniczych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Zakup i dostawa materiałów papierniczych

  Sygnatura sprawy: WSDZ.KZ.270.9.2019

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Link do strony, pod którym można uzyskać wszelkie dokumenty i informacje

  Dostawa materiałów szewnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów szewnych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 70-W-D-11-2019

  Nowy termin składania ofert: do 10-12-2019 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Dostawa aparatu USG

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa aparatu USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 65-W-D-10-2019

  Termin składania ofert: do 26-11-2019 r. do godz. 10:00

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Odpowiedzi na pytania

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  Zapytanie ofertowe na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach CMŻ

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Termin składania ofert: do 08-11-2019 r. do godz. 10:00

  Zapytanie ofertowe

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców

  Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

  Wyniki

  Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  https://www.szpitalzelazna.pl/wp-content/uploads/Zamowienia_publiczne/2019/Obłożenia/Informacja-o-zmianie-terminu-składania-i-otwarcia-ofert-II.pdfDostawa sterylnych obłożeń pola operacyjnego do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 21-W-D-10-2019

  Termin składania ofert: do 13-11-2019 r. do godz. 10:00

  SIWZ

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Informacja o zmianie terminu składana i otwarcia ofert

  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz nowy termin składana i otwarcia ofert

  Modyfikacja załącznika nr 2 do SIWZ

  Informacja z otwarcia ofert

  Wyniki

  WynikiII

  Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Zakup i dostawa środków do dezynfekcji

  Sygnatura sprawy: 88-W-D-09-2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/147815/zakup-i-dostawa-srodkow-do-dezynfekcji

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 35-W-D-08-2019

  Termin składania ofert: do 25-10-2019 r. do godz. 10:00

  SIWZ

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Informacja z otwarcia

  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego "Żelazna" sp. zo.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 35-W-D-08-2019

  Termin składania ofert: do 25-10-2019 r. do godz. 10:00

  SIWZ

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Informacja z otwarcia

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 72-W-D-08-2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/138423/dostawa-jednorazowych-materialow-medycznych-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Remont i modernizacja pomieszczeń przychodni Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 11-W-R-08-2019

  Termin składania ofert: do 27-08-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  SIWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Informacja z otwarcia oferta
  Wyniki
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny inwentaryzacja przekroje
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny inwentaryzacja rzuty
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny ppoż
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny rzut parteru
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny technologia medyczna
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy architektoniczny wykaz drzwi
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne opis do projektu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rozdzielnica T2
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rozdzielnica
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje oświetlenia
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje siły
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne rzut parteru instalacje teletechniczne
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat sieci strukturalnej
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat systemu sygnalizacji włamania i napadu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy elektryczne schemat zasilania
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy opis techniczny do projektu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne co
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne odzysk glikolowy pompy
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne odzysk glikolowy projekt techniczny
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne opis techniczny do projektu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne parametry i bloki składowe central
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne parametry wentylatorów wyciągowych
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne rozwinięcie instalacji co
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne rzut parteru odprowadzenie skroplin
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne schemat odzysk glikolowy
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne tabela obliczeń il powietrza wen
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne techniczny inst went klimatyzacji
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne techniczny inst went klimatyzacji rzut piwnic
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne zestawienie materiałów
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje sanitarne zestawienie mat glikolowego odzysku ciepła
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rozwinięcia
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rzut parteru
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny instalacje wod kan rzut piwnicy
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja nadproża
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja opis do projektu
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja rzut parteru
  Załącznik nr 9 Projekt budowlano wykonawczy techniczny konstrukcja strop
  Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
  Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych
  Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sanitarnych
  Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy budowlany
  Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy elektryczny i teletechniczny
  Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy instalacje sanitarne
  Załącznik nr 11 Kosztorys przedmiarowo-szczegółowy klimatyzacja i wentylacja

  Dostawa jednorazowych trokarów z nożem i kaniulą mocującą do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych trokarów z nożem i kaniulą mocującą do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 36-W-D-08-2019

  Termin składania ofert: do 30-08-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  SIWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Konkurs na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii

  Niniejsze postępowanie konkursowe ogłoszone również na stronie https://www.szpitalzelazna.pl/konkursy-na-swiadczenia-medyczne/

  Termin składania ofert: do 27-09-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie

  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 86-W-D-06-2019

  Termin składania ofert: do 15-07-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  SIWZ
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Odpowiedzi na pytania
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki

  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych z Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 10-W-U-07-2019

  Termin składania ofert: do 12-07-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Zaproszenie
  Informacja z otwarcia
  Informacja z o unieważnieniu

  Dostawa sprzętu medycznego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa Sprzętu medycznego do Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 82-W-D-02-2019

  Nowy termin składania ofert: do 09-07-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  SIWZ
  ogłoszenie o zamówieniu
  odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  informacja z otwarcia ofert
  Wyniki cz. I
  Wyniki cz. II

  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID w Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o..

  Sygnatura sprawy: 28-W-U-06-2019

  Termin składania ofert: do 18-06-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Załącznik nr 15 do SIWZ
  Załącznik nr 16 do SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki

  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 67-W-D-04-2019

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest przy użyciu platformy zakupowej, dostępnej pod adresem:

  https://szpitalzelazna.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/122458/dostawa-lekow-i-szczepionek-do-centrum-medycznego-zelazna-sp-z-o-o

  Zamawiający informuje, że:
  1) dostęp do platformy zakupowej jest bezpłatny;
  2) nie jest wymagane logowanie do platformy w celu pobrania dokumentacji postępowania;
  3) Wykonawca składa ofertę podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem platformy zakupowej;
  4) zalecane jest zgłoszenie się Wykonawcy do udziału w postępowaniu (po zarejestrowaniu / zalogowaniu) w celu otrzymywania aktualnych informacji związanych z jego przebiegiem;
  5) szczegóły dotyczące obsługi platformy zakupowej zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej:
  • stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
  • komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 4 GB, procesor Intel IV 4GHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
  • zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.;
  • włączona obsługa JavaScript;
  • zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 35-W-D-04-2019

  Termin składania ofert: do 21-05-2019 r. do godz. 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Zmiana terminu składania ofert
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 6-W-D-03-2019

  Uprzejmie informujemy, iż administracja Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o. nie pracuje w dniu 02.05.2019r .

  Nowy termin składania ofert: do 06-05-2019 r. do godz. 10:00

  Nowy termin otwarcia ofert (godzina): 06-05-2019r. o godz. 10:30

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  Korekta ogłoszenia o zamówienie
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 25.04.2019r.
  Informacja z otwarcia ofert.
  Wyniki, część nr 1.
  Wyniki, część nr 2.
  Wyniki, część nr 3.
  Wyniki, część nr 4.

  Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 54-W-D-03-2019

  Termin otwarcia: do 26-03-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załączniknr2doSIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów do sterylizacji do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 139-W-D-01-2019

  Termin otwarcia: do 14-03-2019 r.

  Nowy termin otwarcia: do 19-03-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załączniknr2doSIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa papierowych artykułów higienicznych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 62-W-D-01-2019

  Termin otwarcia: do 15-02-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 136-W-D-01-2019

  Termin otwarcia: do 14-02-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki, część nr 1
  Wyniki, część nr 2

  Dostawa leków i szczepionek do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o.

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów opatrunkowych do Centrum Medycznego Żelazna sp. o.o.

  Sygnatura sprawy: 52-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 30-01-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Odpowiedzi na pytania, część nr 1
  Załącznik nr 2 do SIWZ - modyfikacja z dnia 23.01.2019r.
  Odpowiedzi na pytania, część nr 2
  Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert
  Odpowiedzi na pytania, część nr 3
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki

  Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych na podstawie kart abonamentowych dla pracowników Zamawiającego, ich osób towarzyszących i dzieci

  Sygnatura sprawy: 22-W-U-12-2018

  Termin otwarcia: do 16-01-2019 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku

  Sygnatura sprawy: 32-W-D-12-2018

  Termin otwarcia: do 21-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  informacja z otwarcia
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia.
  Wyniki.

  Dostawa sprzętu komputerowego III

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 08-W-D-12-2018

  Termin otwarcia: do 13-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawę leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 57-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 30-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
  Odpowiedzi na pytania
  Załącznik do odpowiedzi na pytania
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 61-W-U-11-2018

  Termin otwarcia: do 29-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 56-W-U-10-2018

  Termin otwarcia: do 16-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wyniki - unieważnienie postępowania

  Dostawa sprzętu komputerowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 14-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 03-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  odpowiedzi na pytania
  informacja z otwarcia
  wyniki
  Ogłoszenie o unieważnieniu

  Dostawa materiałów szewnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów szewnych

  Sygnatura sprawy: 63-W-D-08-2018

  Termin otwarcia: do 15-10-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja o zmianie terminu otwarcia
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  Wynikiii

  Dostawa sprzętu medycznego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa środków do dezynfekcji

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa środków do dezynfekcji

  Sygnatura sprawy: 84-W-D-09-2018

  Nowy termin otwarcia: do 08-10-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
  Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa implantów

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów

  Sygnatura sprawy: 66-W-D-08-2018

  Termin otwarcia: do 14-09-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  WynikiII
  WynikiIII

  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 76-W-U-07-2018

  Termin składania ofert: do 01-08-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Zaproszenie do składania ofert
  Odpowiedzi na pytania Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala II

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala.II

  Sygnatura sprawy: 60-W-U-07-2018

  Termin składania ofert: do 26-07-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie - SIWZ
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy Jadłospis
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniai

  Dostawa sprzętu komputerowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 18-W-D-06-2018

  Nowy termin otwarcia: do 29-06-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedz na pytanie
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa leku

  Sygnatura sprawy: 32-W-D-12-2018

  Termin otwarcia: do 21-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  informacja z otwarcia
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia.
  Wyniki.

  Dostawa sprzętu komputerowego III

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 08-W-D-12-2018

  Termin otwarcia: do 13-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawę leku

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 57-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 30-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 2 Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
  Odpowiedzi na pytania
  Załącznik do odpowiedzi na pytania
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego II

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 61-W-U-11-2018

  Termin otwarcia: do 29-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA


  Sygnatura sprawy: 56-W-U-10-2018

  Termin otwarcia: do 16-11-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Wyniki - unieważnienie postępowania

  Dostawa sprzętu komputerowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 14-W-D-11-2018

  Termin otwarcia: do 03-12-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  odpowiedzi na pytania
  informacja z otwarcia
  wyniki
  Ogłoszenie o unieważnieniu

  Dostawa materiałów szewnych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa materiałów szewnych

  Sygnatura sprawy: 63-W-D-08-2018

  Termin otwarcia: do 15-10-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Informacja o zmianie terminu otwarcia
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  Wynikiii

  Dostawa sprzętu medycznego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa środków do dezynfekcji

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa środków do dezynfekcji

  Sygnatura sprawy: 84-W-D-09-2018

  Nowy termin otwarcia: do 08-10-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Formularz cenowy. Opis przedmiotu zamówienia
  Odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Dostawa implantów

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa implantów

  Sygnatura sprawy: 66-W-D-08-2018

  Termin otwarcia: do 14-09-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedzi na pytania
  Informacja z otwarcia
  Wyniki
  WynikiII
  WynikiIII

  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych

  Sygnatura sprawy: 76-W-U-07-2018

  Termin składania ofert: do 01-08-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Zaproszenie do składania ofert
  Odpowiedzi na pytania Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala II

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala.II

  Sygnatura sprawy: 60-W-U-07-2018

  Termin składania ofert: do 26-07-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie - SIWZ
  Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzorcowy Jadłospis
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniai

  Dostawa sprzętu komputerowego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa sprzętu komputerowego

  Sygnatura sprawy: 18-W-D-06-2018

  Nowy termin otwarcia: do 29-06-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Odpowiedz na pytanie
  Informacja z otwarcia
  Wyniki

  Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Dostawa sterylnych jednorazowych obłożeń pola operacyjnego

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA

  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem identyfikacji asortymentu szpitalnego systemem RFID dla Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.

  Sygnatura sprawy: 1-W-U-05-2018

  Nowy termin otwarcia: do 28-05-2018 r.

  Nowy termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 15 do SIWZ
  Załącznik nr 16 do SIWZ
  Załącznik nr 2 do SIWZ
  Ogłoszenie z dnia 21.05.2018r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu
  Informacja z otwarcia ofert
  Wyniki

  Dostawa aparatu USG

  1SZCZEGÓŁY ZAMÓWIENIA
  Dostawa aparatu USG do Centrum Medycznego Żelazna sp. z o.o

  Sygnatura sprawy: 15-W-D-04-2018

  Termin otwarcia: do 06-06-2018 r.

  Termin składania ofert (godzina): 10:00

  PLIKI DO POBRANIA

  Ogłoszenie o zamówieniu
  SIWZ
  Załącznik nr 6 do SIWZ
  Informacja z otwarcia
  Wyniki