Zamówienia Publiczne

22 25 59 878

Barbara Szczepaniak
Kierownik Zamówień Publicznych
b.szczepaniak@szpitalzelazna.pl

Monika Kazanowska
Asystentka w Sekcji Zamówień Publicznych
m.kazanowska@szpitalzelazna.pl

Renata Wojciechowska
Specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych
r.wojciechowska@szpitalzelazna.pl