Zakład Zdrowia Prokreacyjnego CMKP


Na terenie Centrum Medycznego "Żelazna" prowadzimy badania kliniczne oraz interdyscyplinarne we współpracy z Zakładem Zdrowia Prokreacyjnego CMKP, Wydziałem Nauk o Zdrowiu WUM oraz innymi uczelniami. Poprzez rozwój naukowy chcemy doskonalić wiedzę i umiejętności, aby codzienna pomoc, którą oferujemy naszym Pacjentom, była jeszcze bardziej efektywna i skuteczna.

Aktualnie prowadzone są zarówno projekty retrospektywne mające na celu analizę danych medycznych zbieranych na przestrzeni ostatnich lat, jak i badania prospektywne: obserwacyjne oraz interwencyjne (RCT). Na szczególną uwagę zasługują projekty prospektywne, do których rozpoczęto rekrutację pacjentek. Pierwszy z nich to Ratio37, czyli randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną prowadzone we współpracy z BCNatal (Uniwersytet w Barcelonie) mające na celu wykrycie płodów o małej masie urodzeniowej w populacji niskiego ryzyka. W ramach projektu zespół (A. Kajdy, M.Jakubiak-Proć, J.Modzelewski) wykonuje dodatkowe badanie USG wraz z oceną przepływów w 36-37 tyg. ciąży. Drugie badanie prowadzone jest przez M. Starzec. Dotyczy ono bólu obręczy miedniczej po porodzie i jego związku z funkcją mięśni dna miednicy oraz występowaniem rozstępu mięśnia prostego brzucha. Do badania kwalifikowane są pacjentki Centrum, które zostały objęte programem wczesnej rehabilitacji poporodowej.

dr hab. n. med. Michał Rabijewski, Prof. CMKP

kierownik zakładu


dr n. teol. Dorota Sys

asystent naukowo-dydaktyczny, pełnomocnik ds. rozwoju kadr


dr Tatiana Boryczko

asystent


dr Joanna Bubak-Dawidziuk

asystent


dr Dagmara Filipecka-Tyczka

asystent


dr Monika Jakubiak-Proć

asystentdr n. med. Anna Kajdy

adiunkt


dr n. med. Radosław Maksym

adiunkt


dr Jan Modzelewski

asystent


dr n. med. Jacek Szymański

adiunkt


PROWADZONE BADANIA

cmkp

Ratio37 - kryteria niewydolności łożyska

 
mdm

MDM - ból obręczy miednicznej związany z ciążą