Rada Nadzorcza

Radę Nadzorczą powołuje Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy
Skład Rady Nadzorczej III kadencji:

Beata Jakacka-Sitek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Wyrzykowska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bogusława Janyszko-Własiuk - Sekretarz Rady Nadzorczej

Włodzimierz Janda - Członek Rady Nadzorczej