Formularz oceny ryzyka przeprowadzenia porodu siłami natury po cięciu cesarskim (TOLAC)

Poród siłami natury po cięciu cesarskim jest porodem podwyższonego ryzyka. Istnieje szereg czynników, które zmniejszają szansę na udaną próbę porodu siłami natury po cięciu cesarskim.

Centrum Medyczne „Żelazna” jest placówką przygotowaną merytorycznie do zminimalizowania ryzyka związanego z podjęciem takiej próby.

Zapraszamy do zapoznania się z formularzem.