VBAC bez tajemnic

Zaczynamy zapowiadany na początku roku cykl postów edukacyjnych, mający na celu przybliżyć Wam tematykę porodów po cięciu cesarskim. Zapraszamy do lektury❗

Czym różni się prowadzenie porodu po cięciu cesarskim od porodu bez poprzednio przebytego cięcia cesarskiego?

Poród po wcześniej przebytym cięciu cesarskim (VBAC) to zjawisko, które coraz liczniej obserwujemy w szpitalach położniczych. Dzięki tej zmianie wiele kobiet po cięciu cesarskim wciąż ma szansę na to, aby urodzić dziecko w sposób naturalny, spełniając tym samym swoje marzenia.

Podejmując temat porodu naturalnego po cięciu cesarskim, należy pamiętać, że:
- poród zakończony cięciem cesarskim nie musi oznaczać kolejnych porodów wyłącznie drogą operacyjną;
- jednym z najważniejszych czynników sprzyjających udanemu VBAC-owi jest pozytywne nastawienie kobiety, czyli chęć urodzenia dziecka drogą naturalną, gotowość na podjęcie wyzwania jakim jest poród.

Bardzo ważnym elementem VBAC-u jest wcześniejsza kwalifikacja lekarska do próby takiego porodu.
Podczas wizyty lekarz ocenia czy nie występują czynniki powtarzalne, które spowodowały, że poprzedni poród zakończył się cięciem cesarskim.

Takimi czynnikami mogą być m.in.:
- wady miednicy,
- problemy okulistyczne,
- ortopedyczne,
- choroby współistniejące występujące u matki,
- ponowne nieprawidłowe ułożenie płodu w macicy.

Lekarz musi wykluczyć również czynniki takie jak: przodujące łożysko, szacowana duża masa płodu czy pęknięcie lub rozejście się blizny po cc w wywiadzie.
VBAC może rozpocząć się naturalnie (i to jest zawsze najkorzystniejsza z opcji), ale jeśli jest konieczność indukcji porodu, wciąż nie przekreśla to szansy na udany poród naturalny po cięciu cesarskim.
✅ można stosować preindukcję porodu cewnikiem foleya,
✅ można stosować Oxytocynę do wywołania czynności skurczowej macicy,
✅ można stosować Oxytocynę w trakcie porodu, jeśli jest konieczność stymulacji, wzmocnienia czynności skurczowej.

❗jest to poród, który wymaga ciągłego monitoringu KTG przez cały czas jego trwania.❗

Opiekę nad rodzącą podczas vbac sprawuje położna wraz z lekarzem położnikiem. Położna opiekuje się kobietą bezpośrednio (jest z nią w sali, bada, przyjmuje poród), lekarz nadzoruje przebieg porodu w porozumieniu z położną i włącza się do bezpośredniej opieki wtedy, gdy występują nieprawidłowości w przebiegu porodu (np.: zaburzenia tętna dziecka, ból w okolicy blizny, nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych). Podczas końcowej fazy II okresu porodu (moment rodzenia się dziecka) obecni są i położna i lekarz.

Kobiety mogą poruszać się, przybierać wygodne dla nich pozycje podczas skurczy, korzystać ze wszystkich dostępnych naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego (ruch, masaż, ciepłe i zimne okłady, immersja wodna, TENS, aromaterapia).
Nie muszą leżeć.❗️
Możliwość doboru pozycji wertykalnych dotyczy zarówno pierwszego okresu porodu jak i fazy parcia. Przy braku czynników ryzyka, które położna ocenia w trakcie porodu, VBAC może zakończyć się również porodem do wody.

Jeśli naturalne metody łagodzenia bólu okazują się niewystarczające, rodzące mogą skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego.

Podsumowując poród po przebytym - jednym lub kilku wcześniejszych cięciach cesarskich - w przebiegu nie różni się w istotny sposób od porodu drogami natury. Ważne jest pozytywne nastawienie kobiety, jej wiara we własne możliwości i chęć urodzenia dziecka naturalnie.

Nie mniej istotna jest wcześniejsza kwalifikacja do próby porodu przeprowadzona przez lekarza przychylnego VBAC-om.

Szpital i personel, mający doświadczenie w prowadzeniu porodów po cięciu cesarskim to również ważny czynnik.

Zespół Szpitala św. Zofii ma duże doświadczenie we wspieraniu kobiet chcących rodzić po cc oraz cieszy się opinią miejsca przyjaznego VBAC-om.
Dzięki temu kobiety chcące podjąć próbę porodu po jednym, dwóch a nawet trzech cięciach cesarskich przyjeżdżają do nas z różnych stron Polski.

Statystyki nie kłamią:
szanse na udany VBAC po 1 cc to 72-75%, zaś po 2 cc - 71%

Martyna Wylot
położna Bloku Porodowego oraz Domu Narodzin
Wielkość fontu
Wysoki kontrast