VBAC bez tajemnic

czyli czy jest możliwy poród drogami natury po wcześniejszym cesarskim cięciu?

Poród drogami natury po przebytym cięciu cesarskim w większości przypadków jest jak najbardziej możliwy i jest bezpieczny, gdy istnieją dogodne warunki ze strony rodzącej i dziecka.

Składa się na to wiele czynników.

Jednym z nich jest odpowiednio przeprowadzona kwalifikacja do porodu drogami natury, podczas której bierze się pod uwagę m.in:
• czy kobieta wcześniej rodziła drogami natury (poza cięciem cesarskim)
• czy wcześniejszy poród, zakończony cięciem cesarskim, rozpoczął się samoistnie
• jaka jest szacowana masa płodu - (pożądane jest by była poniżej 4000 g)
• jaki czas upłynął od poprzedniego cesarskiego cięcia (minimum 18 miesięcy – czyli początek ciąży 9 miesięcy po porodzie)
• jakie jest BMI (wskaźnik masy ciała) rodzącej - powinno być poniżej 30
• pomiar grubości dolnego odcinka macicy.

Najlepiej dla powodzenia VBAC jest, aby poród rozpoczął się samoistnie pomiędzy 37-40 tygodniem ciąży.

Warto wiedzieć, że:

*Szacuje się, że 60-80% kobiet po cesarskim cięciu, które podejmują próbę porodu naturalnego urodziło drogami natury.

*Korzyściami z porodu drogami natury są: mniejsza utrata krwi, mniejsze ryzyko poważnych powikłań okołoporodowych, szybsza rekonwalescencja, lepszy start do samodzielnego życia dla dziecka.

Przebieg porodu
VABC prowadzi położna i lekarz a w końcowej jego fazie rodzącej towarzyszy zespół neonatologiczny.

Prowadzący poród muszą być przygotowani do:

- ciągłego monitorowania takiego porodu - w Szpitalu św. Zofii jest możliwość podpięcia kobiety rodzącej pod bezprzewodowe KTG co przy braku przeciwwskazań pozwala na swobodne poruszanie się podczas porodu,

- do szybkiego wykonania cięcia cesarskiego w przypadku pojawienia się objawów zagrożenia dla matki lub/i dziecka podczas porodu.

Co jeszcze warto wiedzieć?
Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników:
- U kobiety z przebytym więcej niż jednym cięciem cesarskim można podejmować próbę porodu drogą pochwową.
- Ciąża wielopłodowa nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania do porodu drogami rodnymi po cięciu cesarskim.
- Cukrzyca nie jest przeciwwskazaniem do podjęcia próby porodu drogami rodnymi u kobiet po przebytym cięciu cesarskim.
- Podejrzenie makrosomii (dużej masy) płodu nie stanowi przeciwwskazania do porodu drogami rodnymi u kobiet po przebytym cięciu cesarskim, jednak należy rozważyć rozwiązanie przez cięcie cesarskie.
- Kobiety rodzące w okresie 12-18 miesięcy po przebytym cięciu cesarskim powinny być poinformowane o zwiększonym ryzyku pęknięcia macicy podczas porodu.
- Poród po 40. tygodniu ciąży nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia próby porodu drogami rodnymi u kobiet po przebytym cięciu cesarskim.

Wojciech Puzyna dr n. med.
Dyrektor Szpitala św. Zofii
Wielkość fontu
Wysoki kontrast