KLAUZULE INFORMACYJNE SPÓŁKI CENTRUM MEDYCZNE "ŻELAZNA"

1Klauzula informacyjna dla pacjentów Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
2Klauzula informacyjna dla uczestników kursów i zajęć organizowanych przez Ośrodek Edukacji
3Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia na terenie Centrum Medycznego „Żelazna” monitoringu wizyjnego
4Klauzula informacyjna dotycząca użytkowników portalu Facebook na fanpage’u Centrum Medyczne „Żelazna”
5Klauzula informacyjna dla oferentów
6Klauzula informacyjna dla pracowników oferenta / wykonawcy / zleceniobiorcy / kontrahenta lub osób z nimi współpracujących
7Klauzula informacyjna dla kontrahentów Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o.
8Klauzula informacyjna dla osób kontaktujących się z administratorem
9Klauzula informacyjna o zgodach marketingowych i RODO

Inspektor Ochrony Danych

Anna Dobrzyńska

e-mail: iod@szpitalzelazna.pl

Szanowna/y Pacjentko / Pacjencie:

Ochrona danych osobowych Pacjenta jest ważnym elementem świadczonych przez nas usług medycznych. Stanowi także bardzo istotny człon praw pacjenta.

Każdy z nas jako Pacjent powinien znać swoje prawa związane z ochroną danych osobowych.

Dlatego też Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. przystąpiło do kampanii edukacyjnej „Pacjencie, znaj swoje prawa z RODO”, której głównym celem jest zwiększanie świadomości Pacjentów w zakresie właściwego zabezpieczenia ich danych przez placówki medyczne.

Szczegółowe informacje na temat kampanii, w tym praktyczne wskazówki obalające mity dotyczące RODO, dostępne są na stronie: www.rododlapacjenta.pl

Baner Rodo Dla Pacjenta