Przyjęcie pacjentki do porodu

W czasach pandemii zasady przyjęcia do szpitala pacjentki rodzącej jak i każdej innej nieco się zmieniły.

Pacjentka rodząca lub podejrzewająca rozpoczynający się poród zgłasza się do Izby Przyjęć od strony ulicy Żelaznej.
Mimo funkcjonujących porodów rodzinnych, pacjentka cały proces kwalifikacyjny do porodu przechodzi sama. Osoba towarzysząca może dołączyć do w momencie, gdy rodząca będzie już na sali porodowej bądź w drodze do niej a ona sama wypełni ankietę i pozytywnie przejdzie kwalifikacje do porodu rodzinnego.

Pierwszym krokiem jaki należy pokonać jest przejście kwalifikacji wstępnej dzwoniąc przez domofon znajdujący się przed drzwiami Izby Przyjęć.
Położne wówczas zadają kilka prostych pytań takich jak:
 • z jakim problemem lub w jakiej sprawie się Pani zgłasza?
 • czy ma Pani jakiekolwiek objawy infekcyjne?
 • czy ma jakieś inne niepokojące objawy?

Po tej krótkiej ustnej odpowiedzi pacjentka proszona jest o wejście do Izby Przyjęć i wypełnienie ankiety epidemiologicznej znajdującej się tuż przy wejściu, a następnie o podejście do położnej z zestawem dokumentów.

Wśród nich powinien znaleźć się dokument ze zdjęciem oraz badania takie jak:
 • grupa krwi i Rh (wykonana dwukrotnie, oryginał)
 • morfologia - z ostatnich 2 tygodni
 • ostatnie badanie moczu
 • fibrynogen po 36 tygodniu ciąży
 • HBs Antygen (z III trymestru)
 • HIV i HCV - wykonane w III trymestrze ciąży
 • WR (serologia kiły, z III trymestru))
 • posiew w kierunku GBS
 • badania USG (I trym-11-14 tyg, II trym-18-22 tyg, III trym – ostatnie z masą płodu)
 • inne istotne badania lekarskie z przebiegu ciąży
 • inne wyniki badań (ECHO serca płodu, MRI, karta DNR)
 • wyniki zabiegów np. amniopunkcja
 • karta ciąży
 • karty hospitalizacji

Lista wymaganych dokumentów znajduję się na stronie szpitala w zakładce „przyjęcie do porodu”.
Przy braku któregoś z wyników pacjentka nie jest dyskwalifikowana z przyjęcia do szpitala, jednak ich kompletność znacznie ułatwia ten proces.
Z wypełnioną ankietą epidemiologiczną i zestawem wspomnianych dokumentów pacjentka kieruje się do stanowiska położnej i jeszcze raz informuje o tym co sprowadziło ją do szpitala. Położna słucha tętna płodu, mierzy saturację, ciśnienie i temperaturę, zbiera i przegląda dokumenty oraz w zależności od sytuacji z jaką zgłosiła się pacjentka decyduje o dalszym postępowaniu.

Jeśli pacjentka zgłasza odpływanie płynu owodniowego bez czynności skurczowej, położne kierują pacjentkę do pokoju badań, gdzie sprawdzają na wkładce pacjentki czy faktycznie odpływa płyn owodniowy.

Pacjentki zgłaszające czynność skurczową bądź czynność skurczową i odpływanie płynu owodniowego są badane przez położne Bloku Porodowego lub lekarza Izby Przyjęć w określonych przypadkach. Wszystkie decyzje podejmowane są indywidualnie w oparciu o dynamikę sytuacji.

Kolejnym krokiem jest wspomniane badanie wewnętrzne konieczne do oceny sytuacji położniczej.
Położna bądź lekarz zapraszają pacjentkę do gabinetu i zapoznają się z jej dokumentami.
Zadają podstawowe pytania:
 • kiedy pojawiły się skurcze?
 • czy są regularne, co ile minut się pojawiają, ile trwają?
 • czy odpływa płyn owodniowy?
Po badaniu podejmowana zostaje decyzja o przyjęciu do szpitala. Jeśli pacjentka jest rodzącą zostaje przyjęta do Bloku Porodowego lub Domu Narodzin.

W przypadku chęci porodu w Domu Narodzin konieczna jest specjalna kwalifikacja, pacjentka mogła odbyć ją jeszcze będąc w ciąży, ale może też odbyć ją przy przyjęciu do szpitala, wymagany jest całkowicie fizjologiczny przebieg ciąży.

Ostateczną kwalifikacją jest jednak zapis KTG wykonywany na Izbie Przyjęć. Kiedy pacjentka woli bądź z innych przyczyn musi rodzić w obrębie Bloku Porodowego zwykle zapis ma podłączany po przybyciu do sali o ile nie musi oczekiwać na wolne miejsce.

W sytuacjach wątpliwych położna lub lekarz mogą zdecydować o pozostawieniu pacjentki w Izbie Przyjęć celem obserwacji na dwie godziny i ponownym badaniu wewnętrznym. W międzyczasie pacjentka ma wykonywany zapis KTG.

Pacjentka zakwalifikowana do porodu oczekuje na położną z oddziału.
Położna Bloku Porodowego lub Domu Narodzin schodzi po pacjentkę do Izby Przyjęć, gdzie słucha tętna płodu pelotą KTG lub aparatem UDT, w obecności położnej Izby Przyjęć, tym samym przejmując opiekę nad pacjentką. Następnie zaprowadza rodzącą do oddziału oraz do sali opisując jej topografię. Pacjentka proszona jest o przebranie się w strój do porodu, następnie podłączany jest zapis KTG, zakładane jest wkłucie dożylne oraz pobierane są niezbędne badania.
W międzyczasie położna zapoznaje się z dokumentami pacjentki, zakłada dokumenty noworodka i informuje lekarza Bloku Porodowego o konieczności zebrania wywiadu z pacjentką, jeśli go jeszcze nie posiada.

Osoba towarzysząca zgłaszając się do porodu informuje położne o swoim przybyciu następnie przechodzi kwalifikację epidemiologiczną, wypełnia ankietę, ma mierzoną temperaturę oraz saturację a następnie jest kierowana przez położne Izby Przyjęć do oddziału. Ankieta epidemiologiczna jest załącznikiem do dokumentacji medycznej pacjentki. Osoba towarzysząca ma obowiązek posiadania pakietu jednorazowych maseczek chirurgicznych, które musi wymieniać co 2 godziny, pacjentka rodząca na Sali porodowej pozostaje bez maseczki.

Kwalifikacja do porodu jest zwykle szybkim procesem, czasem jednak skomplikowanym, musi być całkowicie dostosowany do sytuacji panującej w szpitalu i do dynamiki owej sytuacji. W obecnych czasach dochodzą pewne obostrzenia, które wydłużają niezbędne procedury.

Natalia Maciejczyk, położna