Drodzy Państwo


W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” DĄŻYMY DO WYSOKICH STANDARDÓW NASZYCH RELACJI.

JEŻELI MACIE POTRZEBĘ PODZIĘKOWANIA ZA NASZĄ PRACĘ PROSIMY O:

 • przekazywanie pisemnych opinii na ręce Zarządu
  (na adres Spółki lub szpital@szpitalzelazna.pl, m.matysiak@szpitalzelazna.pl ewentualnie pozostawianie w Oddziale Szpitala/Przychodni św. Zofii)
  Podziękowanie zostanie przekazane pracownikowi oraz przełożonemu. Uważamy, że właściwa postawa wobec pacjenta jest kluczowym elementem działania naszej organizacji, dlatego zapewniamy, że podziękowanie będzie stanowiło ważny argument przy ocenie pracownika.

 • wyrażanie opinii na portalu społecznościowym Spółki
  facebook.com/szpitalzelazna lub na google.com

 • wspieranie celów charytatywnych i statutowych realizowanych przez Fundację dla Szpitala św. Zofii
  www.fundacjazelazna.pl


W Centrum Medycznym „Żelazna” funkcjonuje procedura postępowania, zgodnie z którą:

 • pracownik zobowiązany jest odmówić przyjęcia wszelkich dowodów wdzięczności
 • dopuszczalną formą podziękowania mogą być symboliczne kwiaty
 • pacjent powinien zdecydowanie zareagować, jeśli zostanie postawiony w sytuacji korupcyjnej
 • powołany został Koordynator ds. przeciwdziałania korupcjiWedług wykładni Ministerstwa Zdrowia łapówką mogą być nie tylko pieniądze, ale każda inna rzecz, jak np. butelka alkoholu, produkty spożywcze, kosmetyki czy biżuteria.

W świetle polskiego prawa pacjent nie może wręczać dowodów wdzięczności pracownikowi służby zdrowia w postaci upominków czy prezentów.
Nie jest ważne, na jakim etapie procesu leczenia przekazywany jest dowód wdzięczności.
Korupcja jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną.

Zdarzenie o charakterze korupcyjnym możesz zgłosić do Zarządu Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub do Koordynatora ds. przeciwdziałania korupcji w formie:

 • przesyłki pocztowej nadanej pocztą tradycyjną skierowanej na adres Centrum Medycznego „Żelazna” sp. z o.o. lub złożonej bezpośrednio w sekretariacie
 • poczty elektronicznej: stopkorupcji@szpitalzelazna.pl
 • podczas osobistego spotkania z Zarządem