Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne
a) Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych poprzez stronę www.szpitalzelazna.pl, przez Centrum Medyczne Żelazna sp.z o.o., które jest ich Administratorem.
b) Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej RODO), krajową ustawą o ochronie danych osobowych, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).

2. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Zbieranie statystyk odwiedzin strony:
Zakres przetwarzanych danych:
Pliki cookies (identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń)
Cel przetwarzania danych:
Zebrane logi przechowywane są przez Centrum Medyczne Żelazna sp.z o.o. jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.
Podstawa prawna przetwarzania:
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes administratora. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 miesięcy.

3. Przekazywanie Danych Osobowych
a) Dane Osobowe mogą być powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania serwisu. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy powierzenia z innym podmiotem.
b) W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, o ile nie wyrażą Państwo na to zgody.

4. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Centrum Medyczne Żelazna sp.z o.o. wypełnia zobowiązania, które wynikają z RODO wobec osób, których dane są przetwarzane.
a) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa Danych Osobowych.
b) Macie Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych.
c) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
d) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. e) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
f) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
g) Ww. prawa można zrealizować kierując korespondencję na adres Inspektora Ochrony Danych iod@szpitalzelazna.pl. Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostaną Państwo poinformowani.

5. Środki techniczne i organizacyjne
a) Spółka podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.
b) Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy. Spółka wdrożyła dokumentację dotyczącą ochrony Danych Osobowych.
c) Serwis posiada techniczną możliwość blokowania użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu oraz blokowania konkretnych adresów IP w przypadku stwierdzenia łamania przepisów prawa lub Regulaminu.
d) Serwis korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.

6. Cookies
a) Spółka podczas samego korzystania z serwisu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).
b) Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje związane z korzystaniem przez Państwa z serwisu.
c) Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności serwisu
d) W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.
W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
e) Jeżeli jednak pozostaną Państwo w serwise bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.
f) Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane serwisy, np. Google Analytics Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach.
g) Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego komputera, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.
h) W każdej chwili mogą Państwo zablokować przesyłanie danych do systemu statystycznego Google Analytics poprzez instalację w przeglądarce dodatku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

7. Logi serwera
a) Serwer na którym znajduje się strona automatycznie pobiera dane techniczne użytkowników, w szczególności takie jak: używany protokół internetowy, IP urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
b) Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o adresie IP. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Powyższe dane są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

8. Korzystanie z wtyczek serwisów społecznościowych Facebook
Strona internetowa zawiera odniesienia do serwisów społecznościowych Facebook. Po kliknięciu odpowiedniego symbolu lub pełnej nazwy nastąpi przekierowanie na stronę danej usługi. Po wybraniu symbolu „Udostępnij” oraz odpowiedniego serwisu społecznościowego możesz opublikować dane zdarzenie (np. wynik wyszukiwania) na stronie tego serwisu. Po kliknięciu linku znajdującego się pod tekstem „Obserwuj nas” możesz śledzić naszą aktywność na platformie danego serwisu. Na stronach serwisów społecznościowych mają zastosowanie zasady prywatności danych oraz warunki użytkowania stosowane przez dany serwis. Spółka nie ma wpływu na gromadzenie, przetwarzanie ani wykorzystywanie danych w tych witrynach internetowych.

9. Postanowienia końcowe
a) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
b) Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji.