Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 20.11.2019
INFORMACJA
Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 10.12.2019
INFORMACJA
Zmiany dotyczące konkursu ofert, którego przedmiotem jest: NABÓR PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach”
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O NABORZE PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o pracy
W związku z realizacją projektu poszukujemy osoby na stanowisko:
Asystent/ka ds. obsługi call center.
Szczegóły w załączeniu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej
OGŁOSZENIE
 
Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/ Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Działanie 5.1 Programy profilaktyczne