Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Programy profilaktyczne z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z dni 01.09.2021.

INFORMACJA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 20.11.2019

INFORMACJA

Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 20.11.2019

INFORMACJA

Zmiany dotyczące konkursu ofert, którego przedmiotem jest: NABÓR PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach”

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o pracy

W związku z realizacją projektu poszukujemy osoby na stanowisko: Asystent/ka ds. obsługi call center.

Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/ Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne