Zapraszamy do składania ofert na realizację akcji edukacyjnej z wykorzystaniem mediów społecznościowych

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem wykonania zamówienia będzie zrealizowanie akcji edukacyjnej dotyczącej depresji poporodowej z wykorzystaniem m.in. mediów społecznościowych.

  • Termin składania ofert: do 22-07-2022r.

INFORMACJA

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.

Szczegóły zamówienia:

„Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji psychologicznych” w ramach współpracy w dotyczącej „Programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym”.

  • Termin składania ofert: do 04-07-2022r.
  • Termin składania ofert (godzina): 15:00

PLIKI DO POBRANIA:

Zapraszamy do składania ofert na realizację akcji edukacyjnej z wykorzystaniem mediów społecznościowych

Szczegóły zamówienia:

Przedmiotem wykonania zamówienia będzie zrealizowanie akcji edukacyjnej dotyczącej depresji poporodowej z wykorzystaniem m.in. mediów społecznościowych.

  • Termin składania ofert: do 04-07-2022r.

INFORMACJA

Zapraszamy do składania ofert na OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I PRODUKCJĘ SPOTU EDUKACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DEPRESJI POPORODOWEJ

Szczegóły:

Przedmiotem wykonania zamówienia będzie zrealizowanie usługi opracowania merytorycznego i produkcji spotu edukacyjnego dotyczącego depresji poporodowej.

  • Termin składania ofert: 04.07.2022 r.

INFORMACJA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 20.11.2019

INFORMACJA

Informacja o częściowej ocenie ofert z NABORU PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach” z dnia 20.11.2019

INFORMACJA

Zmiany dotyczące konkursu ofert, którego przedmiotem jest: NABÓR PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
„Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach”

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE PLACÓWEK PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) DO WSPÓŁPRACY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej w makroregionie centralnym” w zakresie prowadzenia badań przesiewowych przez pielęgniarki i położne POZ wśród pacjentek do roku po urodzeniu dziecka oraz udziału personelu medycznego POZ w szkoleniach

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o pracy

W związku z realizacją projektu poszukujemy osoby na stanowisko: Asystent/ka ds. obsługi call center.

Szczegóły w załączeniu

Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji medycznej

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/ Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne