ADRES

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. Szpital Specjalistyczny św. Zofii
Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii

ul. Żelazna 90
01-004 Warszawa

NIP: 527-01-04-746
REGON: 012103423

Spółka posiada rachunek 27124062471111000049753815 w Banku Pekao.

Dojazd do szpitala

Autobusy: 157, 190, 520, 527

Tramwaje: 10, 13, 20, 23, 26

Parking

CMŻ dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych. Istnieje możliwość zaparkowania, w bezpośredniej okolicy Centrum, przy ul. Żelaznej i ul. Nowolipie

Izba Przyjęć
22 25 59 802

Centrala

22 25 59 800

FAX

22 25 59 913

Sekretariat Zarządu

22 25 59 801 szpital@szpitalzelazna.pl

ADRES SKRZYNKI EPUAP

/CM_ZELAZNA/SkrytkaESP

Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii

22 25 59 900

Dyrektor ds. PR i marketingu (kontakt dla mediów)

22 25 59 820, +48 660 722 778 media@szpitalzelazna.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

22 25 59 808 m.matysiak@szpitalzelazna.pl

Ośrodek Edukacji

22 25 59 818, +48 668 308 855 dydaktyka@szpitalzelazna.pl

Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej

22 25 59 803

Zamówienia Publiczne

22 25 59 878

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ZOBACZ KOGO SZUKAMY

22 25 59 800 e-mail: kadry@szpitalzelazna.pl

Księgowość

22 25 59 909

Dział Logistyki

22 25 59 880

Formularz kontaktowy