ADRES

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny św. Zofii
Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii

ul. Żelazna 90
01-004 Warszawa

NIP: 527-01-04-746
REGON: 012103423

Spółka posiada rachunek 27124062471111000049753815 w Banku Pekao.

Dojazd do szpitala
Autobusy: 157, 190, 520, 527
Tramwaje: 10, 13, 20, 23, 26

Parking
CMŻ dysponuje ograniczoną liczbą miejsc parkingowych. Istnieje możliwość zaparkowania, w bezpośredniej okolicy Centrum, przy ul. Żelaznej i ul. Nowolipie
1Wykaz telefonów i adresów e-mail
Izba Przyjęć
22 25 59 802

Centrala
22 25 59 800

FAX
22 25 59 913

Sekretariat Zarządu
22 25 59 801 szpital@szpitalzelazna.pl

ADRES SKRZYNKI EPUAP
/CM_ZELAZNA/SkrytkaESP

Przychodnia Specjalistyczna św. Zofii
22 25 59 900, wizyty pediatryczne: + 48 600 190 433

Pełnomocnik ds. PR (kontakt dla mediów)
22 25 59 820, +48 660 722 778 media@szpitalzelazna.pl

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
22 25 59 808 m.matysiak@szpitalzelazna.pl

Ośrodek Edukacji
22 25 59 818, +48 668 308 855 dydaktyka@szpitalzelazna.pl
1Wykaz telefonów do pomocniczych komórek organizacyjnych
Sekcja Dokumentacji i Statystyki Medycznej
22 25 59 803

Zamówienia Publiczne
22 25 59 878

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ZOBACZ KOGO SZUKAMY
22 25 59 800 e-mail: kadry@szpitalzelazna.pl

Dział Ekonomiczny
22 25 59 828

Dział Logistyki
22 25 59 875

Wielkość fontu
Wysoki kontrast