Aktualne oferty pracy

1Główna Księgowa / Główny Księgowy

Opis stanowiska
 • zarządzanie kilkuosobowym zespołem,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,
 • nadzór nad terminowym regulowaniem i realizacją w imieniu Spółki zobowiązań,
 • egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych,
 • dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków,
 • analiza, sporządzanie i zatwierdzanie deklaracji rozliczeniowych Spółki dla ZUS, GUS, urzędów skarbowych
 • nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Spółki,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego.

Wymagania dla kandydatów
 • obywatelstwo Polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie był/a prawomocnie skazany/a przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • spełnienie jednego z poniższych warunków:
 • ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • minimum 5 letnie poświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z księgowością,
 • jest wpisany/a do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów (uwaga: obecnie certyfikaty te i świadectwa te nie są już wydawane, ale osoby, które otrzymały je wcześniej mogą się nimi posługiwać w celu poświadczenia kwalifikacji zawodowych)

Oczekiwania od kandydatów
 • Praktyczna znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o finansach publicznych,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel,
 • umiejętność zarządzania pracą dużego zespołu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy
 • interesującą i pełną wyzwań pracę,
 • zarządzanie doświadczonym i przyjaznym zespołem,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet świadczeń socjalnych np. karta sportowo-rekreacyjna dla pracownika i rodziny, ubezpieczenie
 • wczasy pod gruszą.


APLIKUJ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
2Technk rtg w niepełnym wymiarze
CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
3Sekretarka Medyczna/Sekretarz Medyczny

Wymagania:
 • Wykształcenie minimum licencjat
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min: 1 rok (wymagane);
 • umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy;
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista, empatia, orientacja na klienta;

APLIKUJ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
4Pracownicy Obsługi Dystrybucji Posiłków
Umowa o pracę lub zlecenie, pełen etat, system równoważny, wg grafiku

Wymagania
 • sprawna organizacja pracy
 • umiejętność pracy zespołowej
 • obsługa komputera
 • badania sanepidowskie

Zakres obowiązków
 • dokonywanie zamówień na posiłki
 • przyjmowanie i sprawdzanie zgodności dostaw z zamówieniem
 • dystrybucja posiłków dla pacjentek, zgodnie z określonymi dla nich dietami
 • prowadzenie ewidencji zamówionych i wydanych posiłków na poszczególne oddziały
 • sporządzanie codziennych protokołów z dostaw i dystrybucji posiłków

APLIKUJ

kontakt telefoniczny w godz 7-15 nr 255 98 99

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
5Recepcjonistka/Recepcjonista

Poszukujemy osoby:
 • Komunikatywnej – lubiącej pracę z ludźmi, łatwo nawiązującej kontakt
 • Empatycznej – zorientowanej na Klienta
 • Samodzielnej – ale potrafiącej też współpracować zespołowo
 • Sumiennej – dla której rozwiązanie problemu Klienta stanowi priorytet
 • Mile widziane osoby stawiające swoje pierwsze kroki w karierze – wszystkiego uczymy krok po kroku

Kwota wynagrodzenia: 2700– 3200 zł brutto.

Codziennie:
 • Obsługujemy zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie Pacjentów.
 • Umawiamy, odwołujemy wizyty, pobieramy płatności
 • Promujemy usługi placówki – udzielając informacji na ich temat Pacjentom
 • Pomagamy Pacjentom.

APLIKUJ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
6Lekarz ginekolog-położnik

APLIKUJ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
7Salowa

Zainteresowane osoby prosimy kontakt pod nr tel 255-98-86 w godzinach 8-15 lub przesłanie cv na adres kadry@szpitalzelazna.pl

APLIKUJ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
8Pracownik Działu Obsługi Klienta

Poszukujemy osoby:
 • Komunikatywnej – lubiącą pracę z ludźmi, łatwo nawiązującą kontakt
 • Empatycznej – zorientowanej na Klienta
 • Samodzielnej – ale potrafiącej też współpracować zespołowo
 • Sumiennej – dla której rozwiązanie problemu Klienta stanowi priorytet
 • Umiejącej działać pod presją czasu
 • Z językiem angielskim na poziomie min. B1 – warunek konieczny
 • Mile widziane osoby stawiające swoje pierwsze kroki w karierze – wszystkiego uczymy krok po kroku

Codziennie:
 • Obsługujemy zarówno bezpośrednio jak i telefonicznie Pacjentów.
 • Umawiamy, odwołujemy wizyty, pobieramy płatności
 • Promujemy usługi placówki – udzielając informacji na ich temat Pacjentom
 • Nadzorujemy dokumentację medyczną
 • Pracujemy w trybie zmianowym
 • Pomagamy Pacjentom;

Kilka słów o nas:
 • Nasz zespół liczy 15 miłych osób, chętnych do pomocy
 • Posiadamy dużą wiedzę, którą z przyjemnością przekażemy
 • Nie pracujemy w niedzielę i święta
 • Wesprzemy Cię od początku Twojej pracy

Oferujemy:
 • Umowę o pracę – od pierwszego dnia zatrudnienia
 • Miejsce w którym premiujemy za wyjątkowe zaangażowanie
 • Możliwość skorzystania z platformy Benefit Systems na preferencyjnych warunkach
 • Płatne szkolenie trwające min. miesiąc i odbywające się w godzinach 8:00 – 16:00

APLIKUJ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
9Pielęgniarka / Położna Anestezjologiczna K/M

Wymagania:
 • wykształcenie kierunkowe
 • aktualne prawo wykonywania zwodu
 • mile widziana ukończona specjalizacja
 • odpowiedzialność
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • zaangażowanie
 • radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Oferujemy:
 • przyjazną atmosferę pracy
 • pracę w systemie równoważnym
 • premię
 • kartę Multisport
 • system szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych


APLIKUJ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników
10Pielęgniarka do pracy w poradni pediatrycznej

Centrum Medyczne Żelazna, poszukuje Pielęgniarek do pracy w przychodni pediatrycznej.
Chętnie widziane osoby z doświadczeniem w/w specjalności.
Możliwe różne formy zatrudnienia.
APLIKUJ

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i dołączenie aktualnego CV

Imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o. we wskazanych poniższych celach.

Zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów na pracowników

Plik CVKlauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników