parallax background

NASZA MISJA

W duchu ideałów św. Zofii kierujemy się wiarą, nadzieją i miłością,
dając swe serce, wiedzę i doświadczenie pomagamy w poznaniu szczęścia rodzicielstwa,
ofiarujemy ulgę w cierpieniu i radość powrotu do zdrowia.


Kontakt dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest Agnieszka Gibalska-Dembek - Pełnomocnik ds. PR

Osobą odpowiedzialną za reprezentowanie Spółki w mediach jest Prezes Zarządu - Wojciech Puzyna.

Kontakt:
e-mail: media@szpitalzelazna.pl
(22) 255-98-20, 660 722 778

WAŻNA INFORMACJA: W dniach 12.07-29.07.2019 kontakt dla mediów - Pani Karolina Wicher - Koordynator ds. Marketingu
(022) 25 59 818, 882 354 090
e-mail: k.wicher@szpitalzelazna.pl

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@szpitalzelazna.pl
(22) 255-98-08