Kontakt dla mediów

Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami - Agnieszka Gibalska-Dembek - Dyrektor ds. PR i Marketingu

Spółkę w mediach reprezentuje Prezes Zarządu - dr n. med. Wojciech Puzyna.

Kontakt:

e-mail: media@szpitalzelazna.pl
(22) 255-98-20, 660 722 778

Sekretariat spółki:
e-mail: szpital@szpitalzelazna.pl
(22) 255-98-08

 
parallax background

NASZA MISJA: W duchu ideałów św. Zofii kierujemy się wiarą, nadzieją i miłością,
dając swe serce, wiedzę i doświadczenie pomagamy w poznaniu szczęścia rodzicielstwa,
ofiarujemy ulgę w cierpieniu i radość powrotu do zdrowia.