parallax background

NASZA MISJA

W duchu ideałów św. Zofii kierujemy się wiarą, nadzieją i miłością,
dając swe serce, wiedzę i doświadczenie pomagamy w poznaniu szczęścia rodzicielstwa,
ofiarujemy ulgę w cierpieniu i radość powrotu do zdrowia.


Kontakt dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami jest Agnieszka Gibalska-Dembek - Dyrektor ds. PR i Marketingu

Osobą odpowiedzialną za reprezentowanie Spółki w mediach jest Prezes Zarządu - Wojciech Puzyna.

Kontakt:
e-mail: media@szpitalzelazna.pl
(22) 255-98-20, 660 722 778

Sekretariat:
e-mail: sekretariat@szpitalzelazna.pl
(22) 255-98-08