Udostępnianie materiałów informacyjnych

Informujemy, że istnieje możliwości pozostawienia ulotek lub katalogów reklamujących Państwa działalność na terenie placówek Centrum Medycznego „Żelazna”.

Oferta jest skierowana głównie do firm świadczących usługi lub produkujących towary związane z opieką nad kobietą ciężarną oraz matką i dzieckiem, ale nie wyklucza także reklamowania innej działalności. Materiały nie mogą jednak kolidować z misją Szpitala Specjalistycznego św. Zofii oraz działalnością Spółki oraz wymagają uprzedniej akceptacji i zawarcia pisemnej umowy na ich dystrybucję.

Proponujemy Państwu kilka miejsc ekspozycji:

na terenie Szpitala św. Zofii:

  • Oddział Położniczy A z odcinkiem Patologii Ciąży
  • Oddział Położniczy B
  • Oddział Położniczy C
  • Oddział Ginekologiczny
  • Izba Przyjęć
  • Szkoła Rodzenia „Zosieńka”
oraz w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej św. Zofii

Szczegóły oferty oraz cennik: szpital@szpitalzelazna.pl