Centralna Sterylizatornia

Od stycznia 2012 roku Szpital Specjalistyczny św. Zofii dysponuje nowoczesną CENTRALNĄ STERYLIZATORNIĄ.

Jesteśmy przygotowani do świadczenia usług w zakresie dezynfekcji i sterylizacji także dla klientów zewnętrznych.

Oferujemy dezynfekcję i sterylizację w zakresie:

  • instrumentarium medycznego
  • bielizny operacyjnej
  • materiału opatrunkowego

Procesy sterylizacyjne są monitorowane komputerowo oraz testowane chemicznie i biologicznie.
Dokumentacja jest archiwizowana i dostępna do wglądu w celu potwierdzenia sterylności produktu.

Pracujący w Centralnej Sterylizacji personel jest przeszkolony w zakresie aseptyki, antyseptyki, postępowaniu ze sprzętem i materiałami przekazywanymi do sterylizowania.
Ponosimy pełną odpowiedzialność za cały proces dekontaminacji oraz produkt końcowy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług inne szpitale, przychodnie, a także indywidualne praktyki lekarskie.

Pracujemy codziennie w godzinach 7:00-19:00

W celu uzyskania dokładniejszych informacji dotyczących warunków współpracy (w tym cennika usług) prosimy o kontakt z Panią Mirosławą Wiśniewską:
22 25 59 886 lub m.wisniewska@szpitalzelazna.pl