Statystyka VBAC (Vaginal Birth After Cesarean Delivery – poród drogami natury po cięciu cesarskim) w Szpitalu św. Zofii.