Wszystko co powinnaś wiedzieć o nadciśnieniu tętniczym w ciąży? Część I


Nadciśnienie tętnicze w ciąży dotyczy około 10 % kobiet w ciąży. Dotyczy to zarówno pacjentek zdrowych jak i tych z nadciśnieniem przed ciążą.

Czy powinno się mierzyć ciśnienie w ciąży?
Tak - badanie ciśnienia tętniczego krwi powinno być wykonane ciężarnej na każdej wizycie w ciąży a także na wizycie prekoncepcyjnej.
Za wartości nieprawidłowe uznajemy wartości 140/90 mmHg lub wyższe w dwóch kolejnych pomiarach wykonanych w odstępie kilku minut.

Badanie należy wykonać po ok.15 minutach odpoczynku.
Jednorazowo stwierdzone nieprawidłowe wartości ciśnienia nie upoważniają do postawienia rozpoznania. Skłaniają do dalszego monitorowania.

Dodatkowym narzędziem diagnostycznym jest także 24 godzinne badanie wartości ciśnienia. Ostatnie doniesienia pozwalają stosować pomiary wykonywane przez pacjentki samodzielnie ciśnieniomierzem zamiast badania holterowskiego jeśli jest ono niemożliwe.

Kiedy mówimy o nadciśnieniu ciążowym?
Jeśli nadciśnienie pojawia się po 20 tyg. ciąży, w porodzie czy połogu mówimy o nadciśnieniu ciążowym.
Jeżeli przed 20 tyg. ciąży lub przed ciążą mówimy o nadciśnieniu przewlekłym.
W trakcie trwania ciąży oba te stany mogą się na siebie nakładać, a każdy z nich może być powikłany stanem przedrzucawkowym.

Co to jest stan przedrzucawkowy czyli preeklampsja?
Stan przedrzucawkowy jest manifestacją powikłań nadciśnieniowych w narządach.
Zawiera się w nim małopłytkowośc, zaburzenia funkcji wątroby, nerek, ośrodkowego układu nerwowego lub hipotrofia płodu.

Mimo że patofizjologia tego stanu nie jest do końca poznana wiemy, że nieprawidłowa implantacja cytotrofoblastu do miometrium czyli patologiczne powstawanie połączenia między mamą a dzieckiem jest związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia stanu przedrzucawkowego.

dr Agnieszka Łojek-Ozga, położnik-ginekolog
Wielkość fontu
Wysoki kontrast