Cholestaza ciężarnych i choroby wątroby w ciąży

Na czym polega leczenie cholestazy ciężarnych?

Najczęstszym objawem tej choroby jest świąd, w którego leczeniu stosuje się leki antyhistaminowe.

Obecne najlepszym leczeniem cholestazy jest kwas ursodeoksycholowy (UDCA). Leczenie UDCA zmniejsza stężenie kwasów żółciowych i nasilenie świądu. W badaniach eksperymentalnych stwierdzono jego dodatni wpływ na generowanie transporterów kwasów żółciowych w łożysko i tym samym zmniejszanie stężenia kwasów żółciowych w surowicy płodu.

Podaje się również witaminę K, aby wyeliminować krwawienie podczas porodu.

A czy konieczna jest hospitalizacja ciężarnych z cholestazą?

W momencie postawienia diagnozy u ciężarnej, bywa konieczna hospitalizacja na oddziale patologii ciąży i dobranie odpowiedniej farmakoterapii. U części pacjentek nasilenie choroby pozwala na zrobienie tego ambulatoryjnie. Niezbędne jest regularne sprawdzanie czynności wątroby i nieustanne obserwowanie stanu dziecka. Leczenie cholestazy ciążowej polega na stosowaniu preparatów, mających przede wszystkim uśmierzać uciążliwe dolegliwości i zapobiegać powikłaniom choroby.

Czy ta choroba jest niebezpieczna dla kobiet w ciąży?

Cholestaza ciężarnych jest chorobą łagodną dla matki, jednak jest niebezpieczna dla dziecka.

Zwiększa ryzyko:

  • wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
  • porodu przedwczesnego,
  • krwawienia poporodowego,
  • niedotlenienia płodu i zielonego zabarwienia płynu owodniowego,
  • wolniejszego bicia serca dziecka
Ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu przy współczesnym leczeniu szacuje się na około 0,5-1% - zwiększa się ono, gdy kwasy żółciowe przekraczają stęzenie 100 µmol/l.

Statystyki natomiast pokazują, iż ok.6-16,5% ciąż z cholestazą ciążową kończy się przedwczesnym porodem (ok. 36 tygodnia).

Z powodu niedoborów witaminy K może dojść do krwawień podczas porodu. Ciężarna z cholestazą może urodzić dziecko siłami natury, aczkolwiek w niektórych wypadkach zalecane jest cesarskie cięcie. W bardzo rzadkich przypadkach może dojść do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu, dlatego tak ważne jest monitorowanie ciężarnej podczas cholestazy.

Warto również pamiętać, iż w przypadku ponownego zajścia w ciążę, ryzyko cholestazy jest nie tylko większe, ale i może ona wystąpić wcześniej.

Na koniec pocieszenie – wspomniał Pan, że po porodzie choroba mija.

Tak, dokładnie tak jest. Objawy cholestazy stopniowo zanikają po porodzie i ustępują najczęściej w ciągu trzech tygodni od urodzenia dziecka.

lek. Jan Modzelewski, ginekolog-położnik, perinatolog