Ból po zabiegu chirurgicznym - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Ból po zabiegu chirurgicznym

CO NALEŻY WIEDZIEĆ?

Ból jest konsekwencją operacji, ale istnieją skuteczne metody jego leczenia

Leczenie bólu pooperacyjnego może wspomóc powrót do zdrowia.

Ból będzie poddawany okresowej ocenie po operacji

Po przetransportowaniu do sali pooperacyjnej, personel medyczny ocenia samopoczucie pacjenta. Pacjent jest monitorowany z wykorzystaniem skali do oceny bólu lub poprzez zadawane pytania dotyczące odczuwanego bólu. Powyższe informacje umożliwią personelowi ocenę odczuwanego przez pacjenta bólu tak, by można było zastosować najlepsze leczenie.

Zawsze należy powiadomić personel w przypadku odczuwania bólu

W celu osiągnięcia najlepszej możliwej kontroli bólu, ważne jest by pacjent informował personel medyczny, kiedy odczuwa ból, nawet jeśli jest on słabo nasilony lub występuje w nocy.

Leczenie odczuwanego bólu

Istnieją różne metody leczenia bólu, które mogą być podawane różnymi sposobami:

  • poprzez wstrzyknięcie (najczęściej stosowana droga podania), może być to podanie dożylne (I.V.), podskórne lub domięśniowe
  • doustnie, jeśli pacjent może przełknąć lek
  • PCA (znieczulenie kontrolowane przez pacjenta) umożliwia podanie leku przez samego pacjenta
  • w specyficznych przypadkach może to być znieczulenie zewnątrzoponowe, na które wyraża pacjent oddzielną zgodę i które szerzej opisane jest poniżej

Czasami leki przeciwbólowe podaje się bezpośrednio w okolice rany (infiltracja rany). Pacjent może też otrzymywać kombinację terapii przeciwbólowych z wykorzystaniem różnorodnych metod lub leków w celu uzyskania lepszej kontroli odczuwanego bólu.

Pacjent może odczuwać działania niepożądane będące konsekwencją przeprowadzonego zabiegu operacyjnego, znieczulenia lub leczenia przeciwbólowego (np. nudności, senność, zatwardzenie, swędzenie)

Jednakże wspomniane działania niepożądane można ograniczyć. Jeśli pacjent uważa, iż doświadcza działań niepożądanych, należy poinformować personel medyczny, bez względu na to jak mało są one nasilone.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących odczuwanego bólu lub wykorzystywanych leków prosimy skontaktować się z odpowiedzialnym personelem

Leczenie bólu metodą zewnątrzoponową

CO TO JEST? Leki są podawane poprzez cienki, nieodczuwalny cewnik, który wprowadzany jest do pleców pacjenta. Znieczulenie zewnątrzoponowe wpływa wyłącznie na ściśle określone regiony ciała, może zostać wykorzystane podczas zabiegu chirurgicznego i może być kontynuowane w okresie pooperacyjnym bez konieczności wykonywania dodatkowych nakłuć. Udowodniono, iż znieczulenie to umożliwia uzyskanie skutecznej kontroli bólu po operacji. Znieczulenie zewnątrzoponowe zmniejsza częstość występowania powikłań pooperacyjnych i umożliwia szybszy powrót do zdrowia.

JAK DZIAŁA?

Anestezjolog wprowadza cewnik w plecy. Może być potrzeba do przyjęcia pozycji siedzącej i lekkiego pochylenia się tak, aby mogło dojść do odpowiedniego wprowadzenia. By zapobiec bólowi związanemu z wkłuciem stosuje się znieczulenie miejscowe. Po wprowadzeniu cewnika na miejsce podaje się przez niego lek przeciwbólowy, bezpośrednio lub z zastosowaniem specjalnej pompy. Efekt powinien być odczuwalny już po kilku minutach. Dawkę leku można dopasować tak, by pacjent otrzymywał właściwą dawkę dla odczuwanego bólu.

PROSIMY PAMIĘTAĆ

W przypadku odczuwalnego bólu pomimo podawanego leku, należy zgłosić to personelowi medycznemu. Dopasują oni dawkę lub podadzą dodatkowe leki przeciwbólowe

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje