PolishEnglishUkraineChinaRussiaIndia

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
Porody rodzinne zasady

Porody rodzinne

REGULAMIN PORODÓW RODZINNYCH W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” SP. Z O.O.

Obowiązuje od 02.04.2022 r.


1. W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca (ojciec dziecka lub inna bliska osoba wskazana przez pacjentkę).
2. Osoba towarzysząca powinna:


w dniu porodu być zdrowa
nie powinna mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 7 dni przed terminem porodu.


3. Pacjentka i jej osoba towarzysząca przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 7 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia COVID 19.
4. Przy przyjęciu do Szpitala osoba towarzysząca wypełnia formularz ankiety epidemiologicznej.

 

Ankieta dla osoby towarzyszącej

 

Ankieta dla pacjentki

 


5. Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna Izby Przyjęć po analizie ankiety epidemiologicznej.
6. W sali porodowej osoba towarzysząca zachowuje się zgodnie z poleceniami osoby prowadzącej poród.
7. Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, co może mieć miejsce np. w nagłej sytuacji położniczej; w takim przypadku osoba towarzysząca oczekuje na pozwolenie powrotu (jeśli taki jest możliwy) bezpośrednio przed Blokiem Porodowym.
8. Osoba towarzysząca po wejściu do sali porodowej dezynfekuje ręce i przez cały okres pobytu w sali porodowej ma założoną atestowaną maseczkę ochronną (w przypadku maski chirurgicznej zmienia ją co 2h, w przypadku masek FFP2/FFP3 stosuje się do zaleceń producenta- 6-12 godzin).
9. Ze względów bezpieczeństwa osoba towarzysząca w porodzie i pacjentka rodząca podczas przemieszczania się po terenie Szpitala (ciągi komunikacyjne) muszą mieć zasłonięte usta i nos atestowaną maseczką ochronną. Prosimy, aby w I okresie porodu pacjentka zakładała maseczkę ochronną, kiedy personel przebywa w sali.
10. Po 2 godzinach od zakończenia porodu osoba towarzysząca niezwłocznie opuszcza Szpital.
11. W przypadku porodu zabiegowego (nie dotyczy planowych cięć cesarskich) nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.
Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w Szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu Szpitala.
no-repeat;left top;;
auto

Cesarskie cięcie
line

REGULAMIN UCZESTNICTWA OSOBY BLISKIEJ W PLANOWANYM CIĘCIU CESARSKIM W CENTRUM MEDYCZNYM „ŻELAZNA” (CMŻ)

 

Obowiązuje od 02.04.2022 r.


1. Osoba towarzysząca pacjentce w planowym cięciu cesarskim powinna:


w dniu porodu być zdrowa,
nie powinna powinna mieć styczności z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 w ciągu 7 dni przed terminem porodu.


2. Pacjentka i jej osoba towarzysząca przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny przez 7 dni przed terminem porodu ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania prawdopodobieństwa zakażenia COVID 19.
3. Pacjentka przy przyjęciu do Szpitala w Izbie Przyjęć dokonuje opłaty za udział osoby bliskiej w planowanym w cięciu cesarskim.
4. Przy wejściu do Szpitala (wejście nr 3), osoba bliska wypełnia formularz ankiety epidemiologicznej.
5. Zasady organizacji:


ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną osoby towarzyszące oczekują przed wejściem do szpitala na wezwanie personelu, a następnie po weryfikacji ankiety i sprawdzeniu dokumentu tożsamości udają się do Bloku Operacyjnego,
pielęgniarka / położna Bloku Operacyjnego przekazuje osobie towarzyszącej środki ochrony osobistej oraz informację jak prawidłowo zachować się w BOP.


6. Osoba uczestnicząca w planowanym cięciu cesarskim zobowiązana jest do:


dezynfekcji rąk przed wejściem do Bloku Operacyjnego (BOP) oraz po wyjściu z BOP,
noszenia jednorazowej maseczki medycznej na terenie całego CMŻ,
postępowania w BOP zgodnie z poleceniami osoby medycznej,
po zakończeniu procedury cięcia cesarskiego - do opuszczenia Bloku Operacyjnego, przemieszczenia się windą A do Holu głównego, a następnie do niezwłocznego opuszczenia CMŻ,
nieprzemieszczania się po Szpitalu/CMŻ (w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty),
zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w planowanym cieciu cesarskim w CMŻ w czasie pandemii Covid 19 i jego przestrzegania.
Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.


Personel Szpitala ma prawo odmówić wstępu osobom nieprzestrzegającym zasad obowiązujących w szpitalu oraz nakazać opuszczenie terenu szpitala.
no-repeat;left top;;
auto

Sale pobytowe
line


Droga Pacjentko!


Często myj ręce wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynem na bazie alkoholu.
Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od innych osób.
Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Kiedy kaszlesz lub kichasz zakrywaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką.
Zasłaniaj usta i nos maseczką jednorazową w przypadku:


gdy personel szpitala wchodzi do sali,
gdy poruszasz się po szpitalu (sklepik, badanie poza oddziałem pobytu, itp.)

 


DODATKOWO W STREFIE IZOLACJI:
Nie opuszczaj sali pobytowej bez polecenia personelu!

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!


no-repeat;left top;;
auto

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje