Historia Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka cz.III - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
Dr Jolanta Baszczeska

Największe zmiany i poprawa jakości usług nastąpiły w Szpitalu św. Zofii bez wątpienia w dziedzinie neonatologii. Szczególnego tempa postęp nabrał po zatrudnieniu w styczniu 1998 roku młodej, energicznej i charyzmatycznej doktor Jolanty Baszczeskiej. Porzuciła ona dla Szpitala na Żelaznej, Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Warszawie przy ulicy Karowej.

Początkowo Szpital był jednostką I stopnia referencyjności, według III-stopniowego Programu Poprawy Opieki Perinatalnej (II-stopień przyznano Szpitalowi w lutym 1999 roku). Niewystarczająca liczba miejsc w Ośrodkach klinicznych sprawiała, że na Żelaznej coraz częściej rodziły się wcześniaki oraz dzieci donoszone wymagające intensywnej terapii. Głównym problemem był brak odpowiedniej ilości sprzętu do intensywnego leczenia noworodków.

Dzięki staraniom Dyrekcji, ale także talentom organizacyjnym dr Baszczeskiej, w ciągu kilku lat Oddział został wyposażony w niezbędną ilość wysokiej klasy urządzeń specjalistycznych, umożliwiających szybką diagnostykę i wdrożenie nowoczesnych procedur terapeutycznych. Szpital otrzymał respirator oraz zakupił pompy infuzyjne do podawania płynów dożylnych. Wtedy zaczęła się era intensywnej terapii noworodka i nowego systemu opieki nad matką i dzieckiem. Kuria podarowała w darze respirator Vitalog. I chociaż był on bardzo głośny, niczym wiertarka udarowa, to dzięki niemu nie trzeba było wentylować dzieci ręcznie. Kolejnym otrzymanym sprzętem był respirator Sechrist – był on prezentem od przyjaciółki dr Baszczeskiej, Pani Izy S. Ogromnym szczęściem dla Oddziału był również ufundowany przez Polsat mobilny rentgen firmy Phillips, który niesamowicie usprawnił badania RTG Maluszków. Następnie WOŚP Szpital otrzymał bardziej nowoczesny respirator Bear. Na Oddziale były wtedy dwa stanowiska z respiratorami i monitorami, i powoli pojawiało się coraz więcej sprzętów pomagających ratować jak najmniejszych Pacjentów. Po 2000 roku wyremontowano Oddział Wcześniaków i Patologii Noworodka. Oddział zaczął się rozrastać…

Bezsprzecznie duży wkład w wyposażenie Oddziału wniosła Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W związku z tym 15 maja 2006 roku odbyła się uroczystość nadania Oddziałowi Wcześniaków i Patologii Noworodka imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

III stopień referencyjności

Oddział brał i nadal bierze udział w programie Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu -największym profilaktycznym programie zdrowotnym w Polsce. Jego głównym celem jest objęcie każdego dziecka po porodzie badaniem pod kątem możliwego uszkodzenia słuchu oraz analizą czynników predysponujących do wystąpienia takiej patologii – więcej o badaniu Badanie przesiewowe słuchu

We wrześniu 2005 roku w ramach programu przebadano milionowe dziecko w Polsce. Był to niewątpliwie ewenement na skalę światową - podobnymi wynikami nie mógł się pochwalić żaden kraj.

Oddział Wcześniaków i Patologii Noworodka od 2009 roku posiada III, najwyższy, stopień referencyjności. Oznacza to możliwość leczenia najcięższej patologii ciąży oraz najbardziej chorych noworodków i wcześniaków. W Oddziale hospitalizowane są noworodki ze szpitali o niższym stopniu referencyjności. Oddział zajmuje się diagnostyką i terapią dzieci chorych – donoszonych oraz z porodów przedwczesnych. W dyspozycji Oddziału są najnowszej generacji urządzenia dla noworodków wymagających intensywnej terapii oraz potrzebujących wsparcia w adaptacji do samodzielnego życia.

Aby zapewnić najmłodszym bardziej kompleksową opiekę po urodzeniu i ograniczać skutki ewentualnych nieprawidłowości, Szpital inwestuje w nowoczesne rozwiązania technologiczne. W październiku 2009 roku został zakupiony Olympic Cool-Cap i Tecotherm - specjalistyczny system do selektywnego chłodzenia głowy i ciała noworodków. Celem takiej terapii jest zapobieganie lub znaczne ograniczanie neurologicznych uszkodzeń u noworodków, które w wyniku powikłań okresu okołoporodowego uległy umiarkowanego lub ciężkiemu niedotlenieniu (tzw. hipotermia lecznicza). Unikalny i kompletny system wykorzystujący specjalny materacyk chłodzący zapewniający chłodzenie mózgu, pozostawia jednocześnie ogólną temperaturę ciała dziecka na bezpiecznym poziomie. Aby leczenie było skuteczne, ważny jest czas - terapię rozpocząć należy w ciągu pierwszych sześciu godzin życia dziecka.

Corocznie w Oddziale Wcześniaków i Patologii Noworodka hospitalizowanych jest coraz więcej dzieci przedwcześnie urodzonych. To potwierdza ogólną tendencję wzrostu odsetka urodzeń wcześniaków. Szacuje się, że w krajach Unii Europejskiej 1 na 10 noworodków to wcześniak, czyli dziecko urodzone przed 37 tygodniem ciąży. W Polsce wskaźnik ten wynosi ok. 7%.
Dzięki wyposażeniu w najwyższej klasy sprzęt specjalistyczny oraz dobrze przygotowanej kadrze lekarskiej i pielęgniarskiej Oddział z powodzeniem leczy wcześniaki o ekstremalnie małej urodzeniowej masie ciała.

Artykuł powstał przy współpracy zespołu lekarzy, pielęgniarek i położnych Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka


edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje