Indukcja porodu cz.IV - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip

Indukcja porodu - na czym polega, jakie są przeciwskazania?

Czy indukcja porodu zawsze jest skuteczna?

Nie zawsze udaje się nam wywołać poród. Czas poświęcony na preindukcję porodu nie jest wliczany do rozpoznania nieudanej indukcji.
Badania naukowe niejednokrotnie potwierdzały, że przy zastosowaniu wlewu z oksytocyny i amniotomii, >95% nieródek oraz prawie 100% wieloródek weszło w II okres porodu w przeciągu 15 godzin po rozpoczęciu podawania oksytocyny (nie brano pod uwagę pacjentek, u których konieczne było zakończenie porodu z innych wskazań niż nieskuteczna indukcja porodu).
Podczas stosowania wlewu z oksytocyny 18 godzin i nie uzyskania aktywnej fazy porodu, czyli 6 cm rozwarcia, możemy mówić o nieudanej indukcji. W przypadku braku uzyskania regularnej, efektywnej czynności skurczowej macicy należy rozważyć odłożenie indukcji porodu.

Pytanie chyba najważniejsze - czy indukcja porodu jest zabiegiem bezpiecznym? Czy faktycznie jest ona wykonywana „automatycznie” u kobiet w ciąży fizjologicznej po 40 r.ż.?

Indukcja porodu jest zabiegiem bezpiecznym. Przeprowadzona wtedy, kiedy korzyść z jej przeprowadzenia jest większa niż ryzyko. Wykonywana tylko wtedy, jeżeli ryzyko z nią związane jest mniejsze niż ryzyko kontynuowania ciąży.
Warto wspomnieć, że indukcja porodu wymaga czasu. Należy pamiętać także, że są sytuacje w położnictwie wymagające pilnego ukończenia ciąży. W takich przypadkach wykonujemy cięcie cesarskie. Ciąża o przebiegu fizjologicznym u kobiet po 40 r.ż. jest ciąża o podwyższonym ryzyku. Wiąże się z niewyjaśnionym większym ryzykiem zgonu wewnątrzmacicznego płodu i okołoporodowego matek. Dlatego rekomenduje się indukcje porodu po 39 tyg. ciąży.

projekty blog 2021(17)


„Nie powinno się wywoływać porodów dla wygody. W żadnym rejonie geograficznym odsetek takich porodów nie powinien przekraczać 10%” (WHO 1985r). Jak ta sytuacja wygląda u nas w Polsce??

W związku z istniejącym ryzkiem powikłań procedur indukcyjnych nie powinno wykonywać się bez wskazań. Trudno odnieść się do stwierdzeń sprzed 35 lat. Towarzystwa naukowe w swoich rekomendacjach systematyzują wskazania, przeciwwskazania i metody indukcji porodu, aby zminimalizować powikłania z tym związane i indukcje porodu na życzenie.
Najnowsze Rekomendacje PTGiP aktualizowane w 2021 r.


lek. Agnieszka Łojek-Ozga, ginekolog-położnik


edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje