Test pulsoksymetryczny - Centrum Medyczne Żelazna
PolishEnglishUkraineRussiaIndiaflaga Wietnam

Przychodnia: 22 25 59 900  Infolinia: 22 25 59 818

logo Centrum Medyczne Żelazna

 Żelazna bloguje - blog tłumacz migowy Podmiot Leczniczy Miasta Stołecznego Warszawy  przetargi i ogloszenia  logo bip
Test pulsoksymetryczny

Czym jest test pulsoksymetryczny?

Test pulsoksymetryczny to badanie przesiewowe mające na celu wczesne wykrycie krytycznych wad wrodzonych serca.
Wykonuje się je w czasie między 2. a 24. godziną po urodzeniu. Badanie polega na pomiarze saturacji krwi tętniczej.

Czym jest saturacja?

Tlen łączy się w naszym organizmie z hemoglobiną obecną w czerwonych krwinkach i w takiej formie jest transportowany do tkanek. Saturacja to procent wysycenia hemoglobiny tlenem.

 

Pomiar saturacji odbywa się w nieinwazyjny, nieszkodliwy i niebolesny dla dziecka sposób, przy pomocy pulsoksymetru.

Urządzenie to emituje światło, które przechodzi przez tkanki, a następnie czujnik wykrywa i mierzy ilość światła, które zostało pochłonięte.

Na podstawie innych właściwości optycznych krwi utlenowanej i odtlenowanej urządzenie wylicza saturację krwi, a także tętno (puls).

Krew tętnicza po oddaniu tlenu tkankom wraca żyłami do prawej części serca, skąd pompowane jest przez prawą komorę do płuc, ulega utlenowaniu, a następnie wraca do lewej części serca, skąd przez lewą komorę i aortę wyrzucana jest na obwód i rozprowadzana tętnicami po organizmie.

Wady serca, powodujące mieszanie się krwi utlenowanej i nieutlenowanej w sercu lub zaburzające wyrzut krwi z serca do płuc lub na obwód, będą powodować obniżenie saturacji.


test pulsoksymetryczny

 

Jak należy interpretować wyniki badania?

  • Za prawidłowy wynik badania uważa się saturację >95%, mierzony na kończynie dolnej.
  • W skrajnie ciężkich przypadkach konieczna może być transfuzja wymienna.
  • Jeśli wynik będzie nieprawidłowy, to zostanie o nim powiadomiony lekarz, a dziecko zostanie poddane monitorowaniu i dalszym badaniom, np. pomiarowi saturacji na innej kończynie czy echokardiografii.
  • Nieprawidłowy wynik nie zawsze oznacza wadę serca – przyczyną obniżonej saturacji może być np. wychłodzenie badanej kończyny czy adaptacja noworodka.
  • Z drugiej strony wynik prawidłowy nie wyklucza wady serca – nie wszystkie wady serca przebiegają z obniżeniem saturacji krwi.

Prawidłowy wynik badania pozwala z ponad 99,8% prawdopodobieństwem wykluczyć krytyczną wadę serca.

  • Z powodu różnic w funkcjonowaniu serca płodu i dziecka po urodzeniu, a także okresu przejściowego i adaptacji, część wad serca mimo swojego poważnego charakteru będzie z początku zupełnie bezobjawowa.
  • Dlatego tak wyjątkowe znaczenie ma test pulsoksymetryczny, który pozwala wykryć takie wady wcześnie i zastosować odpowiednie leczenie.
  • Test ten wykonywany jest ponownie przed wypisaniem dziecka ze Szpitala.
  • Obie wartości zmierzonej saturacji znajdziecie Państwo w Książeczce Zdrowia Dziecka.


Artykuł powstał przy współpracy Zespołu lekarzy, pielęgniarek i położnych Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka

edytuj
Znajdź nas w social mediach
Edytuj
Najcześciej szukane informacje
Na skróty
Izba przyjęć
Poród na Żelaznej
Sale rodzinne
Do pobrania
Szkoła rodzenia
Sklep
Żelazna bloguje